Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co powinien zawierać Dashboard modelu finansowego startupu?

Co powinien zawierać Dashboard modelu finansowego startupu?

Dashboard modelu finansowego startupu to narzędzie, które pozwala śledzić kluczowe wskaźniki i parametry finansowe w jednym miejscu, umożliwiając szybkie zrozumienie zdrowia finansowego firmy. Oto kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione w dashboardzie modelu finansowego startupu:

 1. Przychody:
  • Miesięczne, kwartalne i roczne przychody.
  • Rozbicie przychodów na różne źródła, jeśli firma oferuje kilka produktów lub usług.
 2. Marża brutto i marża operacyjna:
  • Marża brutto to różnica między przychodami a kosztami produkcji.
  • Marża operacyjna to różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi (produkcją, marketingiem, zarządzaniem).
 3. Koszty operacyjne:
  • Koszty marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, badania i rozwoju, itp.
  • Rozbicie kosztów na kategorie, aby zidentyfikować obszary wymagające ewentualnych optymalizacji.
 4. Wskaźniki rentowności:
  • ROI (Return on Investment) dla różnych działań marketingowych czy inwestycji.
  • Wskaźnik zysku netto.
 5. Przepływy pieniężne:
  • Śledzenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
  • Saldo środków pieniężnych na koniec każdego okresu.
 6. Zadłużenie i finansowanie:
  • Saldo zadłużenia, jeśli istnieje.
  • Koszty obsługi zadłużenia.
  • Struktura kapitału.
 7. Klienci:
  • Liczba nowych klientów.
  • Retencja klientów.
  • Wskaźniki aktywności klientów.
 8. Wskaźniki konwersji:
  • Wskaźniki konwersji dla różnych etapów procesu sprzedaży.
  • Średnia wartość transakcji.
 9. Wartość życiowa klienta (CLV):
  • Szacowana wartość, jaką przynosi firma od jednego klienta w ciągu jego życia.
 10. Wskaźniki marketingowe:
  • CAC (Customer Acquisition Cost) – koszt pozyskania klienta.
  • ROI z kampanii marketingowych.
 11. Zasoby ludzkie:
  • Koszty zatrudnienia.
  • Struktura zespołu.
  • Wskaźniki wydajności pracowników.
 12. Cele i KPI:
  • Śledzenie postępów w osiąganiu celów strategicznych.
  • Kluczowe wskaźniki wydajności związane z głównymi obszarami działalności.

Warto dostosować dashboard do specyfiki działalności startupu i uwzględnić kluczowe wskaźniki, które są istotne dla danego modelu biznesowego. Regularna aktualizacja dashboardu i analiza wyników pozwala na szybkie reagowanie na zmiany oraz podejmowanie informowanych decyzji.