Przejdź do treści

MODEL BIZNESOWY

Opracujemy skalowalny i atrakcyjny pod kątem inwestycyjnym
model biznesowy dla Twojego startupu.

Na czym chcecie zarabiać?

Stworzymy i wyczerpująco opiszemy dla Was skalowalny model biznesowy, który w prosty sposób wyjaśni co będziecie sprzedawać, kim będą klienci, oraz w jaki sposób będziecie generować przychód.

Wywiad i analiza

Ustalimy jaką Wasz startup tworzy wartość dla klientów, w jaki sposób zarabia oraz na czym opiera swoją konkurencyjność na rynku.

Adaptacja modelu

Dostosujemy Wasze założenia do realiów rynku inwestycyjnego, aby pomysł na biznes wpasował się w rynkowe pomysły na inwestycje.

Opracowanie BMC

Dodatkowo opracujemy składający się z dziewięciu kluczowych sekcji Business Model Canvas, który pozwala zaprezentować Wasz startup na jednej stronie A4.

Startup czarno na białym


Opracowany przez nas Model Biznesowy umożliwi Waszemu startupowi zwięzłe, czytelne i wyczerpujące przedstawienie światu mechanizmów operacyjnych biznesu.

Co uwzględniamy w Modelu Biznesowym?

Executive Summary

Opis Produktu lub Usługi

Analiza Rynku

Plan Marketingowy

Plan Operacyjny

Zespół

Plan Finansowy

Ryzyka Operacyjne

Business Model Canvas

Od 20 do 40 stron A4

Kto potrzebuje Waszego Modelu Biznesowego?

Inwestorzy

Operatorzy dotacji

Pracownicy w ESOP

Klienci

Partnerzy Biznesowi

PFR

PARP

NCBiR

Instytucje Badawcze

Media i Prasa Branżowa

Inkubatory Przedsiębiorczości

Akceleratory Startupów

Banki i Kredytodawcy

Jakie sekcje ma Business Model Canvas?

Propozycja Wartości

Segmenty Klientów

Kanały Dystrybucji

Relacje z Klientami

Źródła Dochodu

Struktura Kosztów

Kluczowe Zasoby

Kluczowe Aktywności

Kluczowe Partnerstwa

Strategia Ryzyka

WSPARCIE INWESTYCYJNE

Nie sposób znaleźć inwestora bez profesjonalnej dokumentacji inwestycyjnej. Dowiedz się więcej w jaki sposób opracowujemy ją przed przystąpieniem do fundraisingu.


POZNAJ NASZ MODEL BIZNESOWY ABY OPRACOWAĆ WŁASNY

Psst! Chcesz wiedzieć więcej? W prawym dolnym rogu jest nasz czat!

Klienci
 • Jakie korzyści oferuje Wasza firma dla klientów?
  – Opracowanie materiałów inwestycyjnych
  – Poszukiwanie Inwestora
  – Marketing dla startupów
 • Dlaczego warto skorzystać z Waszych produktów/usług?
  – Aby zdobyć Inwestora
  – Aby przygotować profesjonalną prezentację inwnestycyjną
  – Aby przygotować profesjonalny model biznesowy
  – Aby przygotować profesjonalny model finansowy
 • Czy Wasze produkty/usługi są dostępne online?
  – Tak
 • Jakie są koszty dla klientów?
  – 5% kwoty inwestycji
  – Stała kwota zależna od zakresu usług
 • Czy oferujecie jakieś programy lojalnościowe dla klientów?
  – Powracający klienci mają stałe 5% zniżki na wszystko
Źródła przychodu
 • Skąd pochodzą główne źródła dochodu dla firmy?
  – Prowizje od pozyskanego kapitału
  – Stała kwota za realizację usług
 • Czy oferujecie różne modele płatności?
  – Przelew na konto
  – Przelew po zakończonej inwestycji
 • Czy planujecie wprowadzenie nowych źródeł dochodu w przyszłości?
  – Tak
Kluczowe zasoby
 • Jakie kluczowe zasoby są niezbędne dla funkcjonowania firmy?
  – Własna metoda fundraisingu
  – Baza kontaktów z inwestorami
  – Unikalne kompetencje zespołu zarządzającego: branding, finanse
 • Czy firma posiada unikalne zasoby, które stanowią przewagę konkurencyjną?
  – Baza kontaktów
  – Founderzy
  – Własna metoda fundraisingowa
 • Czy firma planuje rozszerzenie posiadanych zasobów?
  – Tak – chcemy demokratyzować dostęp do inwestorów
Partnerzy biznesowi
 • Jakie są korzyści dla potencjalnych partnerów biznesowych?
  – Dostęp do startupów – klientów
  – Dostęp do startupów pod inwestycje
 • Jakie warunki współpracy oferujecie partnerom?
  – Rozliczenia w modelu afiliacyjnym, tj. 20% wygenerowanego przychodu za polecenie
  – Wysokiej jakości startupy przygotowane pod inwestycje kapitałowe
 • Czy firma otwarta jest na nowe partnerstwa i współpracę?
  – Tak, w szczególności w zakresie budowania trakcji oraz lokalizacji startupów
Kanały dystrybucji
 • Jakie kanały dystrybucji wykorzystujecie?
  – WWW
  – LinkedIn
  – Facebook
 • Czy istnieją plany rozwijania nowych kanałów dystrybucji?
  – Sekret 🙂
 • Czy oferujecie także sprzedaż online?
  – Tak
Kluczowe aktywności
 • Jakie kluczowe aktywności są niezbędne do dostarczania propozycji wartości?
  – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej
  – Poszukiwanie Inwestora
  – Rozwój bazy kontaktów
  – Rozwój kompetencji z zakresu brandingu
 • Czy firma planuje wprowadzenie nowych kluczowych aktywności w przyszłości?
  – Chcemy rozszerzyć zakres współpracy z partnerami o dodatkowe usługi IT
 • Czy istnieją kluczowe aktywności, które są outsourcowane?
  – Nie. Całość usług realizowana jest in-house, zaś outsourcing to tylko rozszerzenie zakresu
Propozycja wartości
 • Jakie problemy rozwiązuje Wasza propozycja wartości?
  – Docieramy do Inwestorów
  – Skutecznie komunikujemy Waszą propozycję wartości
 • Czym Wasza oferta różni się od konkurencji?
  – Indywidualne podejście skoncentrowane na ścisłej współpracy z founderem
  – Wykwalifikowany zespół
 • Dlaczego klienci powinni wybrać Wasze produkty/usługi?
  – Potwierdzona skuteczność w pozyskiwaniu kapitału
  – Potwierdzona, własna metoda przygotowania startupów do fundraisingu
Relacje z klientami
 • Jak firma utrzymuje relacje z klientami?
  – Newsletter
  – Social Media
  – Spotkania wspólnie z klientami
 • Czy dostępna jest obsługa klienta?
  – Tak
 • Czy planujecie wprowadzenie dodatkowych usług wsparcia dla klientów?
  – Ciągle rozszerzamy bazę contentu pomocowego i świadczymy wsparcie on-demand
Kluczowe partnerstwa
 • Jakie kluczowe partnerstwa firma ma obecnie?
  – Współpraca z instytucjami publicznymi
  – Współpraca z inwestorami VC i PE w Polsce i za granicą
  – Współpraca z agencjami marketingowymi
 • Dlaczego te partnerstwa są istotne dla sukcesu firmy?
  – Kontakty umożliwiają znalezienie inwestora
 • Czy firma planuje nawiązywanie nowych kluczowych partnerstw?
  – Tak. Ciągle rozszerzamy bazę kontaktów inwestorów o nowe podmioty

MODEL BIZNESOWY SKROJONY DLA TWOJEGO STARTUPU

Nie czekaj i już dziś wypełnij brief abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę, która przyspieszy wzrost Twojej firmy