Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest Business model canvas?

Co to jest Business model canvas?

Business Model Canvas (BMC) to narzędzie stworzone przez Alexa Osterwaldera, które służy do wizualizacji i analizy modelu biznesowego firmy. Jest to prosty i skondensowany sposób przedstawienia kluczowych elementów biznesu na jednej płaszczyźnie, co ułatwia zrozumienie, komunikację i dostosowywanie strategii biznesowej. BMC skupia się na dziewięciu kluczowych obszarach, które pomagają zdefiniować, zrozumieć i skonfigurować strukturę biznesową. Oto te dziewięć obszarów Business Model Canvas:

 1. Segmenty Klientów (Customer Segments):
  • Określa dla kogo tworzysz wartość. To może być różnorodna grupa klientów, a każda grupa może mieć inne potrzeby i preferencje.
 2. Propozycje Wartości (Value Propositions):
  • Wskazuje, jakie wartości oferujesz klientom. To jest kluczowe pytanie: Co sprawia, że twoja oferta jest atrakcyjna dla klientów?
 3. Kanały Dystrybucji (Channels):
  • Określa, jak dostarczasz swoje produkty lub usługi do klientów. To obejmuje różne kanały, takie jak sprzedaż internetowa, sklepy stacjonarne, partnerzy, itp.
 4. Relacje z Klientem (Customer Relationships):
  • Określa rodzaje relacji, jakie budujesz z klientami. To może obejmować obsługę klienta, wsparcie techniczne, interakcje online itp.
 5. Źródła Przychodu (Revenue Streams):
  • Wskazuje, jak generujesz przychody. To może być poprzez sprzedaż produktów, abonamenty, opłaty za licencję, itp.
 6. Kluczowe Zasoby (Key Resources):
  • Wskazuje na kluczowe zasoby, które są niezbędne do dostarczenia wartości klientom. To mogą być ludzie, technologie, marka, itp.
 7. Kluczowe Działań (Key Activities):
  • Określa kluczowe działania, które musisz podjąć, aby z powodzeniem funkcjonować. To mogą być produkcja, marketing, obsługa klienta, itp.
 8. Kluczowi Partnerzy (Key Partners):
  • Wskazuje, z kim współpracujesz, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. To mogą być dostawcy, partnerzy strategiczni, itp.
 9. Struktura Kosztów (Cost Structure):
  • Określa wszystkie koszty związane z prowadzeniem biznesu. To mogą być koszty stałe, zmienne, inwestycje itp.

Business Model Canvas jest narzędziem, które można stosować na różnych etapach rozwoju firmy, od fazy startowej do dojrzałości. Jest szczególnie użyteczne w dynamicznych branżach, gdzie dostosowywanie się do zmian jest kluczowe. Pomaga załodze firmy, inwestorom i innym interesariuszom zrozumieć i dostosowywać strategię biznesową w sposób zwięzły i efektywny.