Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest Strategia Błękitnego Oceanu?

Co to jest Strategia Błękitnego Oceanu?

Strategia Błękitnego Oceanu to koncepcja przedstawiona przez W. Chan Kim i Renée Mauborgne w ich książce „Blue Ocean Strategy,” opublikowanej w 2005 roku. Ta teoria strategiczna proponuje podejście do tworzenia przewagi konkurencyjnej, unikając bezpośredniej konkurencji z innymi firmami (czerwonym oceanem) i zamiast tego, poszukując nowych, niewykorzystanych rynków (błękitnych oceanów).

Główne założenia Strategii Błękitnego Oceanu to:

 1. Czerwone Oceany vs. Błękitne Oceany:
  • Czerwone Oceany: To istniejące rynki, gdzie rywalizacja jest intensywna, a firmy rywalizują ze sobą o istniejących klientów. To miejsce, gdzie woda staje się czerwona od krwi walki konkurencyjnej.
  • Błękitne Oceany: To nowe rynki lub obszary, gdzie konkurencja nie jest jeszcze obecna, a firmy mogą tworzyć nowe wartości dla klientów.
 2. Istotne Czynniki:
  • Wartość dla Klienta: Firma powinna skupić się na dostarczaniu unikalnych wartości dla klientów, które różnią ją od konkurencji.
  • Innowacje: Innowacje powinny być kluczowym elementem strategii, aby stworzyć nowe rynki i nowe produkty.
  • Optymalizacja Kosztów: Skoncentrowanie się na optymalizacji kosztów i efektywnym dostarczaniu wartości dla klienta.
 3. Przechodzenie od Konkurencji do Tworzenia:
  • Zamiast rywalizować o istniejących klientów, firma powinna stworzyć nowe rynki i przyciągnąć nowe grupy klientów.
 4. Proces Tworzenia Błękitnego Oceanu:
  • Zdefiniowanie Problemu: Zrozumienie problemów i ograniczeń obecnych na rynku.
  • Stworzenie Alternatywnych Rozwiązań: Opracowanie alternatywnych rozwiązań, które eliminują te problemy.
  • Ocenianie Alternatyw: Wybór najbardziej obiecującej alternatywy.
  • Implementacja: Wdrożenie wybranej strategii na rynku.

Przykładem udanej implementacji Strategii Błękitnego Oceanu jest firma Cirque du Soleil, która połączyła elementy cyrku tradycyjnego z elementami teatru i sztuki, tworząc nową, niewykorzystaną wcześniej przestrzeń na rynku rozrywki.

Strategia Błękitnego Oceanu ma na celu wyjście poza tradycyjną rywalizację i tworzenie nowych, innowacyjnych ścieżek rozwoju, co może prowadzić do trwałej przewagi konkurencyjnej.