Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak inwestorzy w startupy obliczają swój zwrot z inwestycji (ROI)?

Jak inwestorzy w startupy obliczają swój zwrot z inwestycji (ROI)?

Zwrot z inwestycji (Return on Investment, ROI) oblicza się za pomocą prostego wzoru, który można przedstawić w formie równania. Wzór na ROI wygląda następująco:

Równanie: ROI = ((Zysk z Inwestycji – Koszt Inwestycji) / Koszt Inwestycji) * 100

W tym wzorze:

  • Zysk z Inwestycji oznacza wartość, jaką inwestorzy uzyskują ze swojej inwestycji (na przykład z zysków ze sprzedaży udziałów).
  • Koszt Inwestycji to pierwotny koszt inwestycji (kwota, którą inwestorzy zainwestowali).

Wartość ROI wyraża się w procentach i określa, jaki procentowy zwrot inwestorzy uzyskali w stosunku do pierwotnej inwestycji.

Również, jeśli chcesz obliczyć procentowy zwrot bezpośrednio w danym okresie czasu (np. rok), możesz użyć wzoru:

ROC = ((Wartość końcowa inwestycji – Wartość początkowa inwestycji) / Wartość początkowa inwestycji) * 100

W przypadku tego wzoru:

  • ROC to zwrot z inwestycji w danym okresie (np. rok),
  • Wartość końcowa Inwestycji to wartość inwestycji po upływie danego okresu czasu,
  • Wartość początkowa Inwestycji to wartość inwestycji na początku danego okresu.

Oba wzory pozwalają na określenie, jak efektywnie inwestycja przyniosła zwrot w stosunku do początkowego kosztu.

PS. Robi się to również dla całkowitej kwoty inwestycji, czyli dla całego portfela startupów, z których 1 z 10 „się uda”, pokrywając straty w portfelu za te, które upadną.