Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak Polski fundusz rozwoju PFR pomaga startupom w Polsce?

Jak Polski fundusz rozwoju PFR pomaga startupom w Polsce?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to instytucja finansowa mająca na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez udzielanie wsparcia finansowego różnym projektom i przedsiębiorstwom. PFR został utworzony w 2016 roku i działa jako narodowy fundusz inwestycyjny. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, a także inwestowanie w projekty mające strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju.

PFR oferuje różne formy wsparcia dla firm, w tym także dla startupów. Oto kilka sposobów, w jakie PFR może pomóc startupom:

 1. Kapitał Inwestycyjny:
  • PFR działa jako inwestor, udzielając kapitału inwestycyjnego dla przedsiębiorstw, w tym startupów. To może obejmować inwestycje bezpośrednie, zakup udziałów w firmie lub inwestycje kapitałowe.
 2. Pożyczki i Kredyty:
  • PFR może udzielać pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw, w tym dla startupów, pomagając im w finansowaniu swojej działalności.
 3. Fundusze Własne:
  • PFR zarządza funduszami własnymi, które mogą być przeznaczone na inwestycje w projekty o dużym potencjale rozwojowym.
 4. Akceleracja i Inkubacja:
  • PFR wspiera także programy akceleracyjne i inkubacyjne, które pomagają startupom w ich rozwoju, dostarczając mentoringu, dostępu do ekspertów oraz infrastruktury biznesowej.
 5. Wsparcie dla Innowacji:
  • PFR angażuje się w projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, wspierając rozwój nowoczesnych technologii i produktów.
 6. Inwestycje w Infrastrukturę:
  • PFR może inwestować w projekty infrastrukturalne, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju.
 7. Partnerstwo Publiczno-Prywatne:
  • PFR często uczestniczy w partnerstwach publiczno-prywatnych, które mogą obejmować różne dziedziny, takie jak infrastruktura, energetyka czy transport.

Startupy mogą korzystać z PFR jako źródła finansowania, a także jako partnera wspierającego rozwój biznesu. Jednak warto pamiętać, że proces pozyskiwania środków od PFR może wymagać spełnienia określonych kryteriów i podjęcia się odpowiedzialności za osiągnięcie określonych celów rozwojowych.