Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak startupy wykorzystują STO Security Token Offering do pozyskiwania kapitału na rozwój?

Jak startupy wykorzystują STO Security Token Offering do pozyskiwania kapitału na rozwój?


Startupy wykorzystują STO (Security Token Offering) jako sposób pozyskiwania kapitału na rozwój w sposób podobny do ICO, ale z większym naciskiem na zgodność z przepisami dotyczącymi rynków kapitałowych. W przeciwieństwie do ICO, gdzie tokeny często mają charakter użytkowy, tokeny emitowane w ramach STO są często klasyfikowane jako aktywa finansowe i podlegają przepisom regulacyjnym dotyczącym papierów wartościowych. Oto kilka sposobów, w jakie startupy wykorzystują STO do pozyskiwania kapitału na rozwój:

  1. Emitowanie tokenów jako zabezpieczenie: W ramach STO, startup emituje tokeny, które reprezentują udziały w aktywach firmy lub prawach do zysków z projektu. Mogą to być udziały w zyskach, dywidendy, prawa głosu itp.
  2. Zgodność z przepisami: Jednym z głównych elementów STO jest zgodność z przepisami regulacyjnymi dotyczącymi papierów wartościowych w danym kraju. Startupy muszą zapewnić, że ich oferta spełnia wymagania organów regulacyjnych, co może wymagać zgłoszenia oferty do zatwierdzenia przez odpowiednie organy.
  3. Przeprowadzanie oferty w sposób przejrzysty i uczciwy: Startupy muszą przestrzegać przepisów dotyczących informacji finansowych i udostępniać inwestorom pełne i dokładne informacje na temat projektu, jego modelu biznesowego, planów rozwoju, ryzyka inwestycji itp.
  4. Zarządzanie inwestorami i środkami: Po przeprowadzeniu STO, startupy muszą odpowiednio zarządzać inwestorami i środkami, zapewniając inwestorom dostęp do informacji finansowych, organizując spotkania i prezentacje, raportując wyniki finansowe itp.
  5. Ustalenie warunków oferty: Startupy muszą określić warunki oferty, w tym cenę tokenów, minimalną i maksymalną kwotę inwestycji, harmonogram wydawania tokenów, strukturę zarządzania inwestorami, prawo głosu, itp.
  6. Zapewnienie płynności i obrotu: Po przeprowadzeniu STO, startupy mogą podjąć działania w celu zapewnienia płynności i obrotu swoimi tokenami na rynku wtórnym, na przykład poprzez listowanie tokenów na giełdach kryptowalutowych lub platformach obrotu papierami wartościowymi.

STO może być atrakcyjną opcją dla startupów, które chcą pozyskać kapitał na rozwój projektów, zapewniając jednocześnie inwestorom większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Jednak proces ten może być bardziej skomplikowany i czasochłonny niż w przypadku ICO ze względu na wymagania regulacyjne.