Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Na czym polega strategia wyjścia (exit strategy), nastawiona na akwizycję startupu przez inwestora branżowego?

Na czym polega strategia wyjścia (exit strategy), nastawiona na akwizycję startupu przez inwestora branżowego?

Strategia wyjścia (exit strategy) nastawiona na akwizycję przez inwestora branżowego zakłada, że głównym celem inwestora jest inwestycja w firmę na krótki lub średni okres czasu, a następnie sprzedaż udziałów lub całości firmy innej firmie z tej samej branży. Oto kilka kluczowych elementów tej strategii:

 1. Identyfikacja Inwestora Branżowego:
  • W strategii wyjścia nastawionej na akwizycję przez inwestora branżowego, istotne jest zidentyfikowanie potencjalnych inwestorów, którzy działają w tej samej branży co firma, którą inwestor finansuje. Taki inwestor może widzieć wartość w nabywaniu firmy, aby wzmocnić swoją obecność na rynku lub zdobyć nowe technologie, talenty, czy klientów.
 2. Rozwój Firmy pod Kątem Akwizycji:
  • Inwestor może działać wspólnie z zarządem firmy, aby rozwijać ją w taki sposób, aby była atrakcyjna dla potencjalnych nabywców. To może obejmować rozwijanie unikalnych technologii, budowanie silnej marki, zwiększanie udziałów w rynku czy rozbudowę bazy klientów.
 3. Budowanie Wartości Firmy:
  • Inwestor i zarząd firmy pracują wspólnie nad budowaniem wartości firmy poprzez skoncentrowanie się na kluczowych obszarach, które są atrakcyjne dla inwestorów branżowych. To może obejmować inwestycje w badania i rozwój, marketing, oraz rozbudowę relacji z klientami.
 4. Zidentyfikowanie Potencjalnych Nabywców:
  • Inwestor i zarząd firmy identyfikują potencjalnych nabywców, którzy mogliby być zainteresowani akwizycją firmy. To może obejmować analizę firm konkurencyjnych, dużych graczy branżowych czy firm, które poszukują określonych aktywów czy umiejętności.
 5. Przeprowadzenie Procesu Akwizycji:
  • Kiedy firma osiągnie pożądaną wartość i atrakcyjność, inwestor może przystąpić do procesu akwizycji. To obejmuje negocjacje warunków transakcji, przeprowadzenie due diligence, oraz finalizację umowy akwizycyjnej.
 6. Zakończenie Inwestycji:
  • Po zakończeniu procesu akwizycji, inwestor sprzedaje swoje udziały w firmie nabywcy, osiągając zwrot z inwestycji. Dla inwestora branżowego, korzyścią może być integracja zasobów i kompetencji firmy nabytej z jego istniejącym portfolio.

Strategia wyjścia przez akwizycję jest jednym z wielu możliwych scenariuszy zakończenia inwestycji. Kluczowe jest zrozumienie, że wybór strategii wyjścia zależy od wielu czynników, w tym celów inwestora, charakterystyki branży, i aktualnej sytuacji rynkowej.