Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co powinna zawierać dobra prezentacja inwestycyjna?

Co powinna zawierać dobra prezentacja inwestycyjna?

Dobra prezentacja inwestycyjna jest starannie przygotowana i przekonująca. Ma na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów i zachęcenie ich do zaangażowania finansowego w projekt. Oto kilka kluczowych elementów, jakie warto uwzględnić w dobrej prezentacji inwestycyjnej:

 1. Streszczenie (Executive Summary): krótki i zwięzły opis najważniejszych punktów dotyczących projektu, takich jak cel inwestycji, model biznesowy, plany rozwoju i oczekiwane korzyści.
 2. Opis firmy (Company Overview): przedstawienie firmy, jej misji, historii oraz ogólnej strategii biznesowej. Warto także podkreślić unikalne cechy firmy, które wyróżniają ją na rynku.
 3. Model biznesowy (Business Model): jasne przedstawienie tego, jak firma generuje przychody, struktury kosztów oraz przewagi konkurencyjne. To pomaga zrozumieć, dlaczego model biznesowy jest skalowalny i opłacalny.
 4. Rynek i analiza konkurencji (Market and Competitive Analysis): szczegółowa analiza rynku, grup docelowych, konkurencji oraz trendów branżowych. Potencjalni inwestorzy chcą zrozumieć, jak firma wpisuje się w otoczenie rynkowe.
 5. Propozycja wartości (Value Proposition): wyjaśnienie tego, co sprawia, że produkt lub usługa firmy jest unikalna i atrakcyjna dla klientów.
 6. Plan rozwoju (Development Plan): przedstawienie planów rozwoju firmy na przyszłość, w tym ewentualnej ekspansji na nowe rynki, wprowadzania nowych produktów czy usług itp.
 7. Analiza finansowa: szczegółowe informacje finansowe, takie jak prognozy dochodów, marże, przepływy gotówkowe oraz analiza wskaźników rentowności.
 8. Plan marketingowy (Marketing Plan): strategia marketingowa, w tym kampanie reklamowe, plany dotyczące zdobywania klientów oraz inne działania mające na celu zwiększenie widoczności i sprzedaży.
 9. Zespół zarządzający (Management Team): przedstawienie kluczowych członków zespołu zarządzającego, ich doświadczenia, osiągnięć. Dodatkowo opis, jakie specyficzne umiejętności przynoszą do projektu.
 10. Plan finansowania (Funding Plan): informacje na temat tego, ile środków finansowych firma planuje pozyskać, jakie są źródła finansowania oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane.
 11. Ryzyka i zabezpieczenia (Risks and Mitigations): świadome przedstawienie potencjalnych ryzyk związanych z projektem oraz strategii na ich zminimalizowanie lub zabezpieczenie przed nimi.
 12. Zakres inwestycji (Investment Terms): wyjaśnienie warunków inwestycji, takich jak wysokość kapitału, proponowany udział w firmie dla inwestora, prawa inwestorów, itp.
 13. Przepływ gotówkowy (Cash Flow): prognoza przepływów gotówkowych na określony okres, aby pokazać, jak firma planuje zarządzać swoimi finansami.
 14. Wartość firmy (Company Valuation): oszacowanie wartości firmy na podstawie kluczowych wskaźników (czytaj na ten temat więcej na naszym blogu).
 15. Zakończenie (Conclusion): podsumowanie prezentacji, podkreślenie kluczowych punktów, zachęta do dalszej rozmowy i współpracy.

Prezentacja powinna być klarowna, zorganizowana, zwracająca uwagę i dostosowana do audytorium. Warto również dostosować prezentację do konkretnych oczekiwań potencjalnych inwestorów oraz w miarę możliwości odpowiedzieć zawczasu na ich pytania i wątpliwości.