Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Na co zwrócić uwagę w umowie inwestycyjnej?

Na co zwrócić uwagę w umowie inwestycyjnej?

Umowy inwestycyjne mogą mieć różne formy, w zależności od konkretnego kontekstu i umówionych warunków. Jednak istnieje kilka typowych zapisów, które często występują w tego rodzaju dokumentach. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

 1. Definicje i interpretacje: precyzyjne określenie kluczowych terminów używanych w umowie, aby uniknąć nieporozumień.
 2. Cel inwestycji: wyjaśnienie, dlaczego inwestor decyduje się zainwestować w daną firmę, jaki ma cel i oczekiwania co do zwrotu z inwestycji.
 3. Warunki i forma inwestycji: określenie kwoty inwestycji, struktury kapitałowej (np. czy jest to zakup udziałów, obligacji czy inny instrument finansowy) oraz inne warunki finansowe.
 4. Prawa inwestora: wymienienie konkretnych praw, jakie przysługują inwestorowi, takich jak prawo do udziału w zarządzie, dostępu do informacji finansowych czy prawo do wypłaty dywidend.
 5. Obowiązki stron: wylistowanie obowiązków i zobowiązań zarówno inwestora, jak i przedsiębiorstwa, tak aby obie strony miały jasność co do swoich roli i odpowiedzialności.
 6. Zabezpieczenia: w przypadku, gdy inwestycja jest zabezpieczona, umowa może określać, jakie aktywa czy zobowiązania są gwarantem inwestycji.
 7. Postanowienia dotyczące rozwoju biznesu: plany rozwoju, strategie wzrostu, cele i plany działalności przedsiębiorstwa.
 8. Klauzula o braku konkurencji: ograniczenia, które zabraniają przedsiębiorstwu lub kluczowym osobom związanym z przedsiębiorstwem angażowania się w konkurencyjne przedsięwzięcia.
 9. Warunki wypowiedzenia i rozwiązania: określenie warunków, w jakich każda ze stron może zakończyć umowę przed terminem oraz jakie są konsekwencje finansowe takiego rozwiązania.
 10. Prawo do „pierwszej oferty” (Right of First Refusal): przyznanie jednej ze stron (często inwestorowi) pierwszeństwa przy zakupie dodatkowych akcji lub udziałów przed ich ewentualną sprzedażą innemu podmiotowi.
 11. Postanowienia dotyczące konsultacji i współpracy: określenie, w jaki sposób strony będą ze sobą współpracować i konsultować kluczowe decyzje biznesowe.
 12. Klauzule dotyczące konfliktu interesów: określenie, jak będą rozwiązywane sytuacje konfliktowe interesów między stronami umowy.

Warto podkreślić, że każda umowa inwestycyjna jest unikatowa i dostosowana do konkretnych warunków danej transakcji. Przy sporządzaniu takich umów zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie korporacyjnym i inwestycyjnym.