Przejdź do treści

MVP to skrót od „Minimum Viable Product” (Minimum Wiable Product), co w polskim tłumaczeniu oznacza „Minimalny Produkt Funkcjonalny” lub „Minimalny Wartościowy Produkt.” Jest to fundamentalne pojęcie w metodologii Lean Startup i odnosi się do najprostszego, najbardziej podstawowego produktu lub usługi, który spełnia minimum wymagań, ale jednocześnie umożliwia zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników.

Kluczowe cechy MVP obejmują:

  1. Minimalność: MVP powinien być ograniczony do absolutnie niezbędnych funkcji i cech. Skupia się na podstawowych funkcjach, które umożliwiają przetestowanie koncepcji i uzyskanie informacji zwrotnych od użytkowników.
  2. Wartość: Mimo minimalizacji funkcji, MVP powinien nadal dostarczać wartość użytkownikom. Powinien być „żywotny” i skoncentrowany na rozwiązaniu rzeczywistego problemu lub spełnianiu konkretnej potrzeby.
  3. Szybkość Wdrożenia: Celem MVP jest szybkie dostarczenie produktu na rynek. Zamiast długotrwałego rozwoju pełnej wersji, firma stara się jak najszybciej dostarczyć działający produkt.
  4. Zbieranie Informacji Zwrotnych: MVP służy do zbierania rzeczywistych danych zwrotnych od użytkowników. To umożliwia firmie zrozumienie, czy produkt spełnia oczekiwania rynku, a także dostarcza informacji zwrotnych do dalszego doskonalenia.

Przykłady MVP obejmują:

  • Prosty Prototyp Aplikacji: Zamiast pełnej aplikacji, dostarczenie prostego prototypu lub interaktywnej makietki do testowania interfejsu użytkownika.
  • Strona Landingowa: Utworzenie jednostronnej strony internetowej, która przedstawia podstawowe informacje o produkcie i umożliwia zbieranie kontaktów od zainteresowanych użytkowników.
  • Ręcznie Wykonywane Usługi: W przypadku usług, początkowe świadczenie ich w sposób ręczny zanim zostanie zautomatyzowane.

Wprowadzenie MVP pozwala firmom na szybkie przetestowanie pomysłów, minimalizację ryzyka inwestycji oraz dostosowywanie produktu do realnych potrzeb rynkowych na podstawie rzeczywistych danych zwrotnych.