Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest Option pool w startupie?

Co to jest Option pool w startupie?

Option pool (pula opcji) w startupie to zarezerwowany pakiet udziałów lub opcji na akcje, który jest przeznaczony dla pracowników, kontrahentów lub doradców jako forma zachęty do zaangażowania się w rozwój firmy. Option pool jest tworzony podczas rundy finansowania i stanowi część kapitału zapasowego, który może być przydzielony pracownikom w przyszłości.

Podstawowe cechy option pool to:

 1. Przydzielanie Opcji na Akcje:
  • Option pool składa się z udziałów lub opcji na akcje, które są przyznawane pracownikom w określonych okolicznościach, na przykład w ramach programu premiowego, zachęcając ich do długotrwałego zaangażowania w firmę.
 2. Tworzenie Podczas Rundy Finansowania:
  • Option pool jest zazwyczaj tworzony podczas rundy finansowania, szczególnie w przypadku rundy typu Series A. Inwestorzy wymagają, aby firma zarezerwowała pewną liczbę udziałów lub opcji na akcje w celu przyszłego przydzielania pracownikom.
 3. Zabezpieczenie Przyszłych Rekrutacji:
  • Option pool stanowi zabezpieczenie dla przyszłych rekrutacji, umożliwiając firmie przyciąganie utalentowanych pracowników poprzez oferowanie im udziałów w firmie jako elementu wynagrodzenia.
 4. Rozwój i Wzrost Firmy:
  • Option pool jest związany z przyszłym rozwojem i wzrostem firmy. Przyznawanie opcji na akcje pracownikom tworzy silny związek pomiędzy ich sukcesem a sukcesem firmy.
 5. Wpływ na Wartość Firmy:
  • Option pool wpływa na wycenę firmy, ponieważ dodaje do całkowitej liczby dostępnych akcji. Może to wpłynąć na wartość udziałów posiadanych przez istniejących udziałowców.

Option pool jest ważnym narzędziem w strategii wynagrodzeń i motywacyjnej firmy. Zarządzanie nim wymaga uwzględnienia równowagi pomiędzy zachęcaniem pracowników do zaangażowania w rozwój firmy a minimalizacją dilucji (rozcieńczenia) dla istniejących udziałowców. Wartości option pool zazwyczaj są negocjowane podczas rundy finansowania między założycielami a inwestorami.