Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to są poziomy gotowości technologicznej TRL i dlaczego są ważne?

Co to są poziomy gotowości technologicznej TRL i dlaczego są ważne?

To używana w przemyśle i badaniach naukowych do oceny stopnia zaawansowania technologii lub produktu. Skala ta obejmuje zakres od 1 do 9, gdzie każdy poziom reprezentuje konkretne etapy rozwoju technologicznego, od pomysłu do gotowego do wdrożenia produktu lub technologii.

Poniżej przedstawiam opis każdego poziomu TRL:

 1. TRL 1 – Podstawowe Badania Naukowe:
  • Charakteryzuje się badaniami naukowymi, które mają na celu zrozumienie podstawowych zasad związanych z danym pomysłem lub teorią. Nie ma jeszcze konkretnego planu rozwoju technologii.
 2. TRL 2 – Technologia Wstępnie Zidentyfikowana:
  • Pierwsze próby zidentyfikowania technologii, która może prowadzić do rozwoju produktu. To etap, na którym zaczynają pojawiać się pierwsze koncepcje dotyczące praktycznego zastosowania.
 3. TRL 3 – Koncepcja Proof of Concept:
  • Rozwinięcie koncepcji poprzez dowody koncepcyjne, które potwierdzają, że dana technologia może działać w praktyce. Nadal jest to etap badawczy, ale zaczyna się już kształtować konkretny plan rozwoju.
 4. TRL 4 – Proof of Concept w Laboratorium:
  • Demonstracja technologii w środowisku laboratoryjnym, aby zweryfikować jej działanie w bardziej kontrolowanych warunkach.
 5. TRL 5 – Proof of Concept w Środowisku Prawdziwym:
  • Testowanie technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, aby ocenić jej działanie w warunkach zbliżonych do tych, w których będzie używana.
 6. TRL 6 – Prototyp Systemu:
  • Rozwinięcie technologii do etapu, gdzie można zbudować i przetestować prototyp systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 7. TRL 7 – Demonstracja Prototypu w Warunkach Prawdziwych:
  • Przetestowanie pełnowymiarowego prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, aby ocenić jego skuteczność i wydajność.
 8. TRL 8 – Gotowość Technologii do Wdrożenia:
  • Technologia jest gotowa do wdrożenia w prawdziwym środowisku i jest przygotowana do komercjalizacji.
 9. TRL 9 – Pełna Gotowość Technologiczna:
  • Technologia jest w pełni gotowa do zastosowania na rynku. To etap, na którym produkt jest dostępny na rynku i gotowy do użytku.

Ocena TRL jest ważna, ponieważ pomaga inwestorom, badaczom i firmom zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajduje się dana technologia. Dzięki temu można lepiej planować kolejne kroki, alokować zasoby i ocenić ryzyko związane z inwestycją w daną technologię. Skala TRL jest powszechnie stosowana w różnych dziedzinach, takich jak przemysł kosmiczny, medycyna, energetyka czy informatyka.