Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak w prosty sposób rozpisać tabelę kosztów w startupie?

Jak w prosty sposób rozpisać tabelę kosztów w startupie?

Rozpisanie tabeli kosztów w startupie można zrealizować w prosty sposób, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub Google Sheets. Poniżej przedstawiam prosty przewodnik, który pomoże w tworzeniu tabeli kosztów:

 1. Utwórz Nowy Arkusz Kalkulacyjny:
  • Rozpocznij od utworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego w programie, który preferujesz (np. Excel, Google Sheets).
 2. Podziel Tabelę na Kategorie Kosztów:
  • W pierwszej kolumnie arkusza zdefiniuj kategorie kosztów. Na przykład:
   • Wynagrodzenia i Zatrudnienie
   • Marketing i Reklama
   • Koszty Techniczne
   • Koszty Operacyjne
   • Koszty Administracyjne
 3. Określ Szczegółowe Koszty W Ramach Każdej Kategorii:
  • Pod każdą kategorią, utwórz wiersze dla poszczególnych szczegółowych kosztów. Na przykład:
   • W kategorii „Wynagrodzenia i Zatrudnienie” mogą być wiersze dla wynagrodzeń, ubezpieczeń, świadczeń socjalnych itp.
   • W kategorii „Marketing i Reklama” mogą być wiersze dla kosztów kampanii reklamowej, działań content marketingowych itp.
 4. Przypisz Kwoty Kosztów:
  • W kolejnej kolumnie określ przewidywane kwoty kosztów dla każdego szczegółowego kosztu. Możesz pracować z miesięcznymi, kwartalnymi lub rocznymi prognozami, w zależności od potrzeb.
 5. Dodaj Kolumny na Różnice i Komentarze:
  • Dodaj kolumny dla różnic pomiędzy przewidywanymi a rzeczywistymi kosztami (jeśli już prowadzisz działalność) oraz miejsce na komentarze lub wyjaśnienia.
 6. Oblicz Sumy Dla Każdej Kategorii:
  • Użyj funkcji sumy, aby obliczyć łączne koszty dla każdej kategorii i całkowite koszty dla całego startupu.
 7. Przygotuj Wykresy (Opcjonalnie):
  • Jeśli chcesz, możesz również przygotować wykresy przedstawiające strukturę kosztów, aby łatwiej było zrozumieć, które obszary absorbują największe nakłady finansowe.
 8. Aktualizuj i Monitoruj Regularnie:
  • Aktualizuj tabelę kosztów regularnie, monitoruj rzeczywiste wydatki w porównaniu do prognozowanych, i dostosowuj prognozy w miarę potrzeb.

Przykładowa tabela może wyglądać tak:

KategoriaSzczegółowy KosztKwota (PLN)
Wynagrodzenia i ZatrudnienieWynagrodzenia20,000
Ubezpieczenia2,000
Marketing i ReklamaKampania Reklamowa5,000
Content Marketing3,000
Koszty TechniczneSerwery2,500
Licencje Oprogramowania1,000
Koszty OperacyjneWynajem Biura3,000
Media i Usługi Publiczne1,500
Koszty AdministracyjneKsięgowość i Biuro Rachunkowe1,200
Inne Koszty Administracyjne800
Całkowite Koszty40,000
Tabela 1: Przykładowe koszty startupu

To proste podejście pozwoli na zorganizowane śledzenie kosztów i łatwiejsze zarządzanie finansami startupu.