Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak w prosty sposób rozpisać tabelę przychodów w startupie?

Jak w prosty sposób rozpisać tabelę przychodów w startupie?


Rozpisanie tabeli przychodów w startupie można również zrealizować w prosty sposób, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub Google Sheets. Poniżej przedstawiam prosty przewodnik, który pomoże w tworzeniu tabeli przychodów:

 1. Utwórz Nowy Arkusz Kalkulacyjny:
  • Rozpocznij od utworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego w programie, który preferujesz (np. Excel, Google Sheets).
 2. Podziel Tabelę na Kategorie Przychodów:
  • W pierwszej kolumnie arkusza zdefiniuj kategorie przychodów. Na przykład:
   • Sprzedaż Produktów
   • Subskrypcje
   • Usługi Konsultingowe
   • Partnerstwa i Współpraca
   • Inne Źródła Przychodów
 3. Określ Szczegółowe Źródła Przychodów W Ramach Każdej Kategorii:
  • Pod każdą kategorią, utwórz wiersze dla poszczególnych szczegółowych źródeł przychodów. Na przykład:
   • W kategorii „Sprzedaż Produktów” mogą być wiersze dla różnych produktów i ich prognozowanych przychodów.
   • W kategorii „Subskrypcje” mogą być wiersze dla różnych planów subskrypcyjnych.
 4. Przypisz Kwoty Przychodów:
  • W kolejnej kolumnie określ przewidywane kwoty przychodów dla każdego szczegółowego źródła. Możesz pracować z miesięcznymi, kwartalnymi lub rocznymi prognozami, w zależności od potrzeb.
 5. Dodaj Kolumny na Różnice i Komentarze:
  • Dodaj kolumny dla różnic pomiędzy przewidywanymi a rzeczywistymi przychodami (jeśli już prowadzisz działalność) oraz miejsce na komentarze lub wyjaśnienia.
 6. Oblicz Sumy Dla Każdej Kategorii:
  • Użyj funkcji sumy, aby obliczyć łączne przychody dla każdej kategorii i całkowite przychody dla całego startupu.
 7. Przygotuj Wykresy (Opcjonalnie):
  • Jeśli chcesz, możesz również przygotować wykresy przedstawiające strukturę przychodów, aby łatwiej było zrozumieć, które obszary generują największe przychody.
 8. Aktualizuj i Monitoruj Regularnie:
  • Aktualizuj tabelę przychodów regularnie, monitoruj rzeczywiste przychody w porównaniu do prognozowanych i dostosowuj prognozy w miarę potrzeb.

Przykładowa prosta tabela przychodów może wyglądać tak:

KategoriaSzczegółowe Źródło PrzychodówKwota (PLN)
Sprzedaż ProduktówProdukt A15,000
Produkt B10,000
SubskrypcjePlan Podstawowy8,000
Plan Standardowy12,000
Usługi KonsultingoweGodziny Konsultacji5,000
Szkolenia3,000
Partnerstwa i WspółpracaPartnerstwo Zewnętrzne6,000
Współpraca z Firmą X7,000
Inne Źródła PrzychodówLicencje Oprogramowania4,000
Inne2,000
Całkowite Przychody73,000
Tabela 1. Przychody w startupie

To proste podejście pozwoli na zorganizowane śledzenie przychodów i łatwiejsze zarządzanie finansami startupu.