Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak w prosty sposób ustalić kwotę zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny?

Jak w prosty sposób ustalić kwotę zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny?

Ustalanie kwoty zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny oraz sumy udziałów oferowanych w zamian to kluczowy aspekt planowania finansowego dla startupu. Poniżej przedstawiam prosty sposób, który pomoże w ustaleniu tych wartości:

Ustalanie Kwoty Zapotrzebowania na Kapitał Inwestycyjny:

 1. Określ Koszty Rozwoju:
  • Zidentyfikuj koszty związane z rozwojem produktu/usługi, marketingiem, zatrudnieniem personelu, infrastrukturą technologiczną, badaniami rynkowymi, itp. Włącz wszystkie kluczowe elementy, które będą wymagały finansowania.
 2. Dodaj Rezerwę na Nieprzewidziane Wydatki:
  • Zaleca się dodanie pewnej rezerwy na nieprzewidziane wydatki lub ewentualne zmiany w planach. To zabezpieczenie pozwala na elastyczność w przypadku niespodziewanych kosztów.
 3. Rozważ Aspekty Czasowe:
  • Określ, jak długo planujesz korzystać z pozyskanego kapitału przed osiągnięciem punktu rentowności. To pomoże w określeniu, jak dużą kwotę potrzebujesz na danym etapie rozwoju.
 4. Oblicz Łączne Zapotrzebowanie:
  • Dodaj koszty rozwoju, rezerwę na nieprzewidziane wydatki i inne związane z działalnością wydatki, aby uzyskać łączną kwotę zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny.

Ustalanie Sumy Udziałów Oferowanych w Zamian:

 1. Określ Wartość Firmy:
  • Ocen wartość firmy, używając różnych metod, takich jak metoda dochodowa, metoda porównawcza, czy metoda aktywów. Wartość firmy to kluczowy element w ustalaniu sumy udziałów.
 2. Zdecyduj o Procentowym Udzieleniu Wspólnikom:
  • Zastanów się, ile procent udziałów jesteś gotów ofiarować inwestorom. To zależy od wielu czynników, w tym wartości firmy, ryzyka, które ponoszą inwestorzy, oraz tego, ile kapitału są w stanie dostarczyć.
 3. Oblicz Kwotę Kapitału za Udziały:
  • Przemnóż wartość firmy przez procent udziałów, aby uzyskać kwotę kapitału, którą oferujesz w zamian za określony procent udziałów.
 4. Zweryfikuj, Czy To Akceptowalna Oferta:
  • Sprawdź, czy zaproponowana kwota kapitału za udziały jest akceptowalna dla Ciebie i dla potencjalnych inwestorów. Może być konieczne dostosowanie procentu udziałów lub wartości firmy, aby osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie.

Ważne jest, aby podczas tego procesu prowadzić dialog z potencjalnymi inwestorami, biorąc pod uwagę ich oczekiwania i cele. Przejrzystość i otwarta komunikacja są kluczowe dla udanej negocjacji.