Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak określić wartość startupu za pomocą metody aktywów?

Jak określić wartość startupu za pomocą metody aktywów?

Metoda aktywów, inaczej znana jako metoda wyceny majątku netto (Net Asset Value, NAV), jest jedną z technik określania wartości firmy. Ta metoda opiera się na ocenie wartości netto aktywów firmy, czyli różnicy między aktywami a zobowiązaniami. Oto kroki, które można podjąć w celu określenia wartości firmy za pomocą metody aktywów:

Kroki do Określenia Wartości Firmy Metodą Aktywów:

 1. Zidentyfikuj Aktywa Firmy:
  • Sporządź pełną listę aktywów firmy, w tym mienie trwałe (np. nieruchomości, wyposażenie, oprogramowanie), środki pieniężne, należności, inwestycje i inne wartościowe składniki aktywów.
 2. Ocenić Wartość Aktywów:
  • Przypisz wartość każdemu zidentyfikowanemu aktywowi. W przypadku aktywów rynkowych, takich jak nieruchomości, można skorzystać z ostatnich transakcji porównawczych. W przypadku innych aktywów, takich jak należności, przyjęcie wartości nominalnej może być odpowiednie.
 3. Zidentyfikuj Zobowiązania Firmy:
  • Sporządź pełną listę zobowiązań firmy, takich jak kredyty, zobowiązania podatkowe, zobowiązania wobec dostawców, itp.
 4. Ocenić Wartość Zobowiązań:
  • Przypisz wartość każdemu zobowiązaniu. Wartość zobowiązań może być trudniejsza do ustalenia niż wartość aktywów, ale konieczne jest dokładne określenie, aby uzyskać wiarygodną ocenę wartości firmy.
 5. Oblicz Wartość Netto Aktywów:
  • Od wartości aktywów odejmij wartość zobowiązań. Wartość netto aktywów (NAV) jest równa wartości firmy według metody aktywów.
  NAV = Wartość Aktywów − Wartość Zobowiązań
 6. Zastosuj Korygowanie za Wartość Rynkową:
  • W niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie wartości aktywów i zobowiązań do wartości rynkowej, szczególnie w przypadku, gdy wartość księgowa może znacząco odbiegać od rzeczywistej wartości rynkowej.
 7. Zweryfikuj i Porównaj z Innymi Metodami:
  • Sprawdź uzyskaną wartość firmy za pomocą metody aktywów i porównaj ją z wynikami uzyskanymi z innych metod wyceny, takich jak metoda dochodowa czy metoda porównawcza. Weryfikacja przy użyciu różnych metod może dostarczyć bardziej zrównoważonej oceny wartości firmy.

Metoda aktywów jest często używana w przypadku spółek holdingowych, gdzie aktywa składają się głównie z inwestycji w inne firmy. Jednakże, dla firm operacyjnych, szczególnie w dynamicznych branżach, inne metody wyceny, takie jak metoda dochodowa, mogą być bardziej odpowiednie do określenia wartości firmy. Warto również skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym, który pomoże dostosować metody wyceny do konkretnego kontekstu firmy.