Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak określić wartość startupu za pomocą metody dochodowej?

Jak określić wartość startupu za pomocą metody dochodowej?

Określenie wartości startupu za pomocą metody dochodowej wymaga oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę. Oto kroki, które można podjąć w ramach tej metody:

Kroki do Określenia Wartości Startupu Metodą Dochodową:

 1. Prognozuj Przyszłe Przepływy Pieniężne:
  • Sporządź prognozę przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez startup. W tym przypadku ważne jest uwzględnienie zarówno prognozowanej marży zysku, jak i ewentualnych inwestycji potrzebnych do rozwoju firmy.
 2. Określ Okres Prognozy:
  • Zazwyczaj okres prognozy obejmuje kilka lat, ale może być dostosowany do specyfiki branży i etapu rozwoju startupu.
 3. Skoryguj Przepływy Pieniężne:
  • Skoryguj prognozy o ewentualne niestandardowe sytuacje, takie jak jednorazowe inwestycje, zwroty inwestycji, czy inne czynniki, które mogą wpłynąć na przepływy pieniężne.
 4. Wybierz Stopę Dyskontową:
  • Wybierz stopę dyskontową, która odzwierciedli ryzyko związane z inwestycją w startup. Im wyższa stopa dyskontowa, tym niższa wartość startupu.
 5. Przelicz Przyszłe Przepływy Pieniężne na Wartość Terminową:
  • Po zakończeniu okresu prognozy, przelicz przyszłe przepływy pieniężne na wartość terminową. To zazwyczaj obejmuje zastosowanie tzw. wielokrotnika EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) lub innego odpowiedniego miernika.
 6. Przelicz Wartość Terminową na Wartość Obecną:
  • Przelicz wartość terminową oraz przyszłe przepływy pieniężne na wartość obecną, korzystając ze wcześniej wybranej stopy dyskontowej. To pozwoli uzyskać wartość dzisiejszą przyszłych przepływów.
 7. Dodaj Wartość Wprowadzenia na Rynek (Jeśli Dotyczy):
  • Jeśli startup jest w fazie rozwoju produktu, warto rozważyć dodanie wartości wprowadzenia na rynek, która odzwierciedli potencjalną wartość dodaną dla inwestorów na wczesnym etapie rozwoju.
 8. Zsumuj Skorygowane Wartości:
  • Zsumuj wartości obecne przyszłych przepływów pieniężnych, wartości terminowej oraz wartości wprowadzenia na rynek. To daje całkowitą wartość firmy.
 9. Zweryfikuj i Porównaj z Innymi Metodami:
  • Wartość uzyskana za pomocą metody dochodowej powinna być zweryfikowana i porównana z wynikami uzyskanymi z innych metod wyceny, takich jak metoda porównawcza czy metoda aktywów. Różne metody wyceny mogą dostarczyć bardziej zrównoważonych wyników.

Metoda dochodowa dostarcza szczegółowego spojrzenia na wartość firmy, biorąc pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne. Jednakże, jest to również metoda, która wymaga szacowania wielu zmiennych, co może wprowadzić pewne stopnie niepewności w procesie wyceny. Dlatego istotne jest, aby być elastycznym i dostosowywać prognozy w miarę postępu firmy.

PS. W Startup Makers najczęściej korzystamy z tej właśnie metody!