Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak określić wartość startupu za pomocą metody porównawczej?

Jak określić wartość startupu za pomocą metody porównawczej?

Metoda porównawcza jest jedną z popularnych technik wyceny firm, w tym startupów. Ta metoda opiera się na porównaniu wartości firmy z wartościami innych podobnych firm, które są już notowane na rynku lub były wcześniej wyceniane. Oto kroki, które można podjąć w celu określenia wartości startupu za pomocą metody porównawczej:

Kroki do Określenia Wartości Startupu Metodą Porównawczą:

 1. Zidentyfikuj Porównywalne Firmy:
  • Zidentyfikuj inne firmy w tej samej branży lub o podobnej działalności, które są notowane na rynku lub były wyceniane w przeszłości. Firmy te powinny być porównywalne pod względem wielkości, modelu biznesowego, fazy rozwoju i innych istotnych czynników.
 2. Uzyskaj Dane Finansowe:
  • Pozyskaj dane finansowe porównywalnych firm, takie jak przychody, zyski, marże, wskaźniki wzrostu itp. Ważne jest, aby dane były aktualne i odzwierciedlały ostatnie wyniki finansowe.
 3. Określ Mnożniki Wartości Firmy (Mnożniki EBITDA, przychody, itp.):
  • Wybierz odpowiednie mnożniki w zależności od branży i charakterystyki startupu. Popularne mnożniki to m.in. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), przychody, zyski netto itp.
 4. Porównaj Wartości Mnożników:
  • Porównaj wartości mnożników porównywalnych firm z wartościami startupu. Przykładowo, jeśli porównujesz wartość startupu do wartości innych firm przy użyciu mnożnika EBITDA, oblicz stosunek EBITDA startupu do EBITDA porównywalnych firm.
  Mnożnik EBITDA Startupu = EBITDA Porównywalnych Firm / EBITDA Startupu
 5. Oblicz Średnią Wartość Mnożników:
  • Oblicz średnią wartość mnożników ze wszystkich porównywalnych firm. To będzie punkt odniesienia do porównania z wartością startupu.
 6. Zastosuj Średnią Wartość Mnożników do Startupu:
  • Pomnóż średnią wartość mnożników przez odpowiednią metrykę startupu, na przykład prognozowane przychody, prognozowane EBITDA itp., aby uzyskać szacunkową wartość startupu.
  Wartość Startupu = Średnia Wartość Mnożników × Metryka Startupu (najczęściej MRR)
 7. Zweryfikuj i Dostosuj Wartość:
  • Zweryfikuj uzyskaną wartość porównawczą, sprawdzając, czy wybrane porównywalne firmy rzeczywiście są podobne do startupu. Jeśli konieczne, dostosuj wartość, biorąc pod uwagę unikalne czynniki związane z firmą.
 8. Porównaj z Innymi Metodami:
  • Wartość uzyskaną za pomocą metody porównawczej porównaj z wynikami uzyskanymi z innych metod wyceny, takich jak metoda dochodowa czy metoda aktywów. Różne metody wyceny mogą dostarczyć bardziej zrównoważonych wyników.

Metoda porównawcza jest szczególnie skuteczna, gdy istnieją dostępne dane o wartościach innych firm w danej branży. Jednakże, ważne jest, aby być świadomym różnic między porównywalnymi firmami, a startupem, i dostosować ocenę wartości odpowiednio.