Przejdź do treści

Jakie wskaźniki finansowe startupów SaaS są atrakcyjne dla inwestorów w 2024 roku?

Istnieją wyrażone liczbowo podstawy do stwierdzenia, że startup SaaS działa efektywnie i jest kandydatem do dalszego wzrostu, a zatem inwestycji. Najnowsze opracowanie takich danych pochodzi z amerykańskiego raportu Notion Capital Cloud Challengers 2024. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski. Burn Multiple –… Czytaj dalej »Jakie wskaźniki finansowe startupów SaaS są atrakcyjne dla inwestorów w 2024 roku?

Co to są koszty Overhead i jak je wyliczyć w startupie?

Overhead to ogólne koszty działalności firmy, które nie są bezpośrednio związane z produkcją produktu lub świadczeniem usługi, ale są niezbędne do prowadzenia działalności firmy. Obejmuje on koszty administracyjne, ogólne i koszty sprzedaży, które nie można bezpośrednio przypisać do konkretnego produktu… Czytaj dalej »Co to są koszty Overhead i jak je wyliczyć w startupie?

Co to jest i jak wyliczyć OPEX w startupie?

OPEX, czyli koszty operacyjne (ang. Operating Expenses), to wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Obejmują one różnorodne wydatki, które są konieczne do prowadzenia bieżących operacji, ale nie są związane z produkcją bezpośrednio sprzedawanego produktu. OPEX obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń, dzierżawy,… Czytaj dalej »Co to jest i jak wyliczyć OPEX w startupie?

Co to jest CAGR i jak wyliczyć tempo wzrostu startupu?

Tempo wzrostu startupu jest często określane za pomocą wskaźnika CAGR (Compound Annual Growth Rate), który mierzy roczną stopę procentową, z jaką firma wzrasta w określonym okresie czasu. Aby określić tempo wzrostu startupu, możesz skorzystać z poniższego wzoru: CAGR = (FV… Czytaj dalej »Co to jest CAGR i jak wyliczyć tempo wzrostu startupu?

Co to jest wycena post-money w startupie?

Wycena post-money (post-money valuation) to wartość firmy po przeprowadzeniu rundy finansowania. Jest to kluczowy parametr w procesie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego dla startupów. Wartość post-money to suma wartości firmy przed finansowaniem (wyceny pre-money) oraz kwoty, jaką firma pozyskała w wyniku rundy… Czytaj dalej »Co to jest wycena post-money w startupie?

Co to jest wycena pre-money (pre-money valuation) w startupie?

Wycena pre-money (pre-money valuation) to wartość, jaką firma posiada przed przeprowadzeniem rundy finansowania. Jest to ważny parametr w procesie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza w przypadku startupów. Wartość ta obejmuje ocenę rynkową firmy oraz jej aktywów, zasobów, potencjału wzrostu i innych… Czytaj dalej »Co to jest wycena pre-money (pre-money valuation) w startupie?