Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest wzrost startupu YoY?

Co to jest wzrost startupu YoY?

Wzrost startupu YoY (Year over Year) oznacza procentową zmianę danej metryki lub wskaźnika w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to popularny sposób pomiaru tempa wzrostu lub spadku danej wartości na przestrzeni dwóch kolejnych lat kalendarzowych. W kontekście startupów, wzrost YoY może być stosowany do różnych wskaźników, takich jak przychody, liczba klientów, liczba użytkowników, itp.

Formuła wzrostu YoY jest następująca:

Wzrost YoY = ((Wartość w bieżącym roku – Wartość w poprzednim roku) / Wartość w poprzednim roku) * 100%

Na przykład, jeśli przychody startupu wynosiły 1 milion dolarów w roku poprzednim, a w bieżącym roku wzrosły do 1,5 miliona dolarów, wzrost YoY wynosiłby:

Wzrost YoY = ((1,500,000 – 1,000,000) / 1,000,000) * 100% = 50%

Wzrost YoY jest istotnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić tempo rozwoju startupu w porównaniu z poprzednimi okresami. To ważne narzędzie analityczne dla zarządzania, inwestorów i innych zainteresowanych stron, które pozwala zrozumieć, czy firma rośnie, utrzymuje się na stałym poziomie czy może doświadcza spadku.