Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co powinien zawierać Term Sheet współpracy startupu z funduszem Venture Capital?

Co powinien zawierać Term Sheet współpracy startupu z funduszem Venture Capital?

Term Sheet, czyli umowa wstępna, jest dokumentem skupiającym kluczowe warunki współpracy między startupem a inwestorem venture capital. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów, które mogą być uwzględnione w Term Sheet:

 1. Wartość Inwestycji:
  • Określenie kwoty, którą inwestor zobowiązuje się zainwestować w startup.
 2. Struktura Kapitału:
  • Podział kapitału pomiędzy różne rodzaje instrumentów finansowych, takie jak akcje zwykłe, preferencyjne, opcje na akcje, itp.
 3. Wycena Firmy:
  • Określenie wartości firmy przed inwestycją i sposób, w jaki została obliczona.
 4. Prawa Inwestora:
  • Wymienienie praw specjalnych, jakie inwestor może posiadać, takich jak prawa do pierwszeństwa przy wykupie udziałów, prawo do zasiadania w radzie nadzorczej, itp.
 5. Prawo Do Konwersji:
  • W przypadku emisji instrumentów finansowych konwertowalnych, określenie warunków konwersji na akcje.
 6. Harmonogram Inwestycji:
  • Określenie etapów i terminów inwestycji, a także związane z nimi warunki.
 7. Warunki Zamknięcia Transakcji:
  • Warunki, które muszą zostać spełnione przed finalnym zamknięciem transakcji, np. due diligence, uzyskanie niezbędnych zgód.
 8. Prawo Pierwszeństwa:
  • Wskazanie, czy inwestor ma prawo do pierwszeństwa w przyszłych rundach finansowania.
 9. Ochrona Mniejszościowego Inwestora:
  • Określenie mechanizmów ochrony mniejszościowego inwestora przed decyzjami większościowymi udziałowców.
 10. Prawo Do Informacji:
  • Zobowiązanie startupu do dostarczania regularnych informacji inwestorowi.
 11. Klauzule Anti-trust:
  • Wskazanie, czy inwestor będzie miał możliwość sprzedaży swoich udziałów w przypadku oferty kupna przez inny podmiot.
 12. Kary Umowne:
  • Określenie ewentualnych kar umownych w przypadku niespełnienia określonych warunków.
 13. Zabezpieczenia:
  • Jeśli inwestycja wiąże się z zabezpieczeniem (np. aktywa firmy), określenie rodzaju zabezpieczeń.
 14. Wyłączenia Odpowiedzialności:
  • Klauzule wyłączające odpowiedzialność w określonych sytuacjach, takie jak zmiany w otoczeniu rynkowym czy działania konkurencji.
 15. Postanowienia Dotyczące Wypowiedzenia Umowy:
  • Warunki, w jakich strony mogą wypowiedzieć umowę.

Warto pamiętać, że Term Sheet nie jest zobowiązujący prawnie, ale stanowi podstawę do dalszych negocjacji. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w transakcjach venture capital w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla obu stron.