Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jakie umowy podpisuje startup we współpracy z funduszem Venture Capital?

Jakie umowy podpisuje startup we współpracy z funduszem Venture Capital?

Podczas rozmów z funduszem venture capital, przedsiębiorstwo może podpisywać różne umowy w zależności od etapu inwestycji, struktury transakcji i indywidualnych warunków negocjowanych z inwestorem. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych umów, które mogą być podpisywane w trakcie procesu inwestycyjnego:

 1. Term Sheet (Umowa Wstępna):
  • Cel: Term Sheet jest dokumentem, który przedstawia kluczowe warunki inwestycji, takie jak wartość inwestycji, udziałowcy, wartość firmy, prawa inwestora, itp. To rodzaj umowy wstępnej, która określa zobowiązania obu stron przed formalnym podpisaniem finalnej umowy inwestycyjnej.
  • Ważne Elementy: Wartość inwestycji, struktura kapitału, prawa inwestora, wycena przedsiębiorstwa, itp.
 2. Umowa Inwestycyjna (Investment Agreement):
  • Cel: Umowa Inwestycyjna jest formalnym dokumentem, który szczegółowo określa warunki inwestycji. To podstawowy dokument, na którym opiera się cała transakcja inwestycyjna.
  • Ważne Elementy: Prawa i obowiązki inwestora, warunki zamknięcia transakcji, zabezpieczenia dla obu stron, harmonogram inwestycji, itp.
 3. Umowa Udzielenia Pożyczki (Convertible Note Agreement):
  • Cel: W przypadku, gdy inwestycja jest w formie pożyczki konwertowalnej, może być podpisywana umowa udzielenia pożyczki (Convertible Note Agreement). Ta umowa określa warunki, pod którymi pożyczka może być zamieniona na udziały w przyszłości.
  • Ważne Elementy: Warunki konwersji, stopa procentowa, harmonogram spłat, itp.
 4. Umowa Akcjonariatu (Shareholders Agreement):
  • Cel: Umowa Akcjonariatu jest dokumentem regulującym stosunki pomiędzy udziałowcami, a także określającym zasady zarządzania i podejmowania decyzji w firmie.
  • Ważne Elementy: Prawa i obowiązki udziałowców, zasady głosowania, podział zysków, prawa pierwszeństwa, procedury sprzedaży udziałów, itp.
 5. Umowa Sprzedaży Akcji (Stock Purchase Agreement):
  • Cel: W przypadku, gdy istniejący udziałowiec sprzedaje swoje udziały, stosuje się Umowę Sprzedaży Akcji. To formalny dokument określający warunki i zasady tej transakcji.
  • Ważne Elementy: Cena sprzedaży, harmonogram płatności, zobowiązania stron, itp.
 6. Umowa Opcji na Akcje (Stock Option Agreement):
  • Cel: Jeśli firma planuje przyznać opcje na akcje dla pracowników, stosuje się Umowę Opcji na Akcje. To dokument, który określa warunki i zasady przyznawania oraz korzystania z opcji na akcje.
  • Ważne Elementy: Liczba opcji, cena wykonania opcji, harmonogram przyznawania, itp.

Warto zauważyć, że negocjacje dotyczące każdej z tych umów są elastyczne i zależą od konkretnych warunków transakcji oraz obu stron. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników specjalizujących się w transakcjach venture capital, aby upewnić się, że wszystkie istotne kwestie są uwzględnione i adekwatnie zabezpieczone.