Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest wycena post-money w startupie?

Co to jest wycena post-money w startupie?

Wycena post-money (post-money valuation) to wartość firmy po przeprowadzeniu rundy finansowania. Jest to kluczowy parametr w procesie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego dla startupów. Wartość post-money to suma wartości firmy przed finansowaniem (wyceny pre-money) oraz kwoty, jaką firma pozyskała w wyniku rundy finansowania.

Formuła wyceny post-money może być przedstawiona jako:

Wycena Post-money = Wycena Pre-money + Kapitał Zainwestowany

Gdzie:

  • Wycena Pre-money to wartość firmy przed przeprowadzeniem rundy finansowania,
  • Kapitał Zainwestowany to kwota, którą inwestorzy wnoszą do firmy w ramach rundy finansowania.

Wycena post-money jest istotna, ponieważ wpływa na to, ile udziałów w firmie otrzymają inwestorzy po przeprowadzeniu rundy finansowania. Im wyższa wycena post-money, tym mniejszy procentowy udział w firmie otrzymują inwestorzy w zamian za zainwestowany kapitał.

Formuła określająca udziały inwestorów po przeprowadzeniu rundy finansowania wygląda następująco:

Udziały Inwestorów = Kapitał Zainwestowany / Wycena Post-money

W praktyce, wycena post-money jest wynikiem negocjacji między założycielami startupu a inwestorami i jest jednym z kluczowych elementów ustalania warunków finansowania. Ostateczna wycena wpływa na strukturę udziałową w firmie po przeprowadzeniu rundy finansowania i może mieć istotne konsekwencje dla założycieli i inwestorów.