Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jakie wskaźniki stosuje się w ewaluacji startupów?

Jakie wskaźniki stosuje się w ewaluacji startupów?

Wskaźniki startupu, znane również jako kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) lub metryki istotne dla startupu (MTM), to ilościowe pomiary, które pomagają ocenić wyniki i kondycję startupu. Te metryki dostarczają cennych informacji na temat różnych aspektów działalności startupu, jego wzrostu i ogólnego sukcesu. Konkretne metryki śledzone mogą się różnić w zależności od charakteru działalności, branży i etapu rozwoju. Oto kilka powszechnie stosowanych metryk startupu:

 1. Miesięczne Przychody Rekurencyjne (MRR):
  • MRR reprezentuje przewidywalne i cykliczne przychody generowane przez startup miesięcznie, często stosowane w modelach opartych na subskrypcji.
 2. Customer Acquisition Cost (CAC):
  • CAC mierzy koszty poniesione przez startup na pozyskanie nowego klienta. Pomaga ocenić efektywność działań marketingowych i sprzedażowych.
 3. Lifetime Value (LTV):
  • LTV szacuje całkowite przychody, jakie startup spodziewa się uzyskać od klienta w ciągu całego związku. Pomaga zrozumieć długoterminową wartość pozyskania klienta.
 4. Wskaźnik Odrzutu (Churn Rate):
  • Wskaźnik odrzutu mierzy procent klientów, którzy przestają korzystać z produktu lub usługi w określonym okresie. Niższy wskaźnik odrzutu jest zazwyczaj korzystny.
 5. Marża Brutto:
  • Marża brutto to procentowa różnica między przychodami a kosztami sprzedaży (COGS). Dostarcza informacji o rentowności startupu.
 6. Tempo Wypalania (Burn Rate):
  • Tempo wypalania reprezentuje szybkość, z jaką startup wydaje swoje środki. Pomaga ocenić, jak długo startup może utrzymać swoją działalność przed koniecznością uzyskania dodatkowego finansowania.
 7. Okres Utrzymania (Runway):
  • Okres utrzymania to szacowany czas, jaki startup ma do wyczerpania swojego kapitału na podstawie tempa wypalania. To istotna metryka do planowania finansowego.
 8. Wskaźnik Aktywacji (Activation Rate):
  • Wskaźnik aktywacji mierzy procent użytkowników, którzy podejmują określoną pożądaną akcję, taką jak zapisanie się na próbę lub ukończenie procesu wdrażania.
 9. Wskaźnik Konwersji (Conversion Rate):
  • Wskaźnik konwersji śledzi procent użytkowników, którzy podejmują pożądaną akcję, taką jak zakup produktu czy wypełnienie formularza, w stosunku do ogólnej liczby odwiedzających.
 10. Współczynnik Wirusowości (Virality Coefficient):
  • Współczynnik wirusowości mierzy organiczny wzrost startupu, ilościowo określając liczbę nowych klientów pozyskanych dzięki rekomendacjom lub poleceniom.
 11. Net promoter score (NPS):
  • NPS ocenia satysfakcję i lojalność klientów, pytając ich, jak prawdopodobne jest, że polecają produkt lub usługę innym.
 12. Wskaźnik Konwersji Zapytań na Klientów (Lead-to-Customer Conversion Rate):
  • Ta metryka śledzi procent zapytań, które przekształcają się w płatnych klientów, dostarczając informacji o efektywności leja sprzedażowego.

Metryki startupu są istotne dla założycieli, inwestorów i interesariuszy, ponieważ dostarczają podejścia opartego na danych do oceny wyników, identyfikacji obszarów do poprawy oraz podejmowania świadomych decyzji w celu zwiększenia wzrostu i trwałości. Konkretne metryki istotne dla danego startupu zależą od jego modelu biznesowego, celów i branży.