Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Ile pieniędzy można dostać od inwestora na startup?

Ile pieniędzy można dostać od inwestora na startup?


Ilość pieniędzy, które startup może uzyskać od inwestora, może znacznie się różnić i zależy od wielu czynników. Wartości te są zazwyczaj ustalane w trakcie negocjacji między przedsiębiorcą a inwestorem. Oto kilka czynników, które wpływają na to, ile pieniędzy startup może uzyskać od inwestora:

  1. Faza Rozwoju: Startupy przechodzą różne fazy rozwoju, takie jak etap początkowy (seed), etap rozwoju (early stage), etap rozwoju średniego (mid-stage) i etap dojrzałości (late stage). Wczesne etapy często obejmują mniejsze kwoty, a im bardziej zaawansowany etap, tym większe inwestycje są możliwe.
  2. Wartość Firmy: Wartość firmy (valuation) ma kluczowe znaczenie. Inwestorzy zazwyczaj otrzymują określoną liczbę udziałów w zamian za swoją inwestycję. Im wyższa wartość firmy, tym więcej środków może być pozyskanych w zamian za te same udziały.
  3. Potencjał Wzrostu: Inwestorzy są zainteresowani firmami, które mają duży potencjał wzrostu i skalowalności. Startupy o wysokim potencjale mogą przyciągnąć większe inwestycje.
  4. Dotychczasowe Wyniki: Jeśli startup posiada już solidne wyniki finansowe, przychody, czy udokumentowany wzrost, może to zwiększyć zaufanie inwestorów i wpłynąć na uzyskanie większych inwestycji.
  5. Ryzyko Inwestycji: Inwestowanie w startupy jest związane z pewnym poziomem ryzyka. Im większe ryzyko związane z danym przedsięwzięciem, tym bardziej inwestor może oczekiwać większej ilości udziałów w zamian za swoje środki.
  6. Cel Inwestycji: W zależności od celów inwestora, mogą oni dostarczyć kapitał na konkretne cele, takie jak rozwój produktu, ekspansja rynkowa, marketing, zatrudnianie personelu, itp. Wysokość inwestycji może być dostosowana do tych celów.
  7. Struktura Transakcji: Struktura transakcji, czyli sposób, w jaki inwestycja będzie przeprowadzana (np. convertible note, safe note, akcje preferencyjne), również wpływa na ilość środków, które startup otrzyma od inwestora.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile pieniędzy można dostać od inwestora, ponieważ każde przedsięwzięcie jest unikalne. W praktyce widuje się inwestycje na poziomie kilku tysięcy dolarów w przypadku rundy seed, aż do kilku milionów dolarów lub więcej w przypadku zaawansowanych rund inwestycyjnych. Ostateczna kwota zależy od konkretnej sytuacji i negocjacji między stronami.