Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jakie są możliwe struktury transakcji inwestycyjnych w startupie?

Jakie są możliwe struktury transakcji inwestycyjnych w startupie?

W świecie startupów istnieje kilka różnych struktur transakcji inwestycyjnych, które są stosowane w zależności od okoliczności, etapu rozwoju firmy, a także preferencji inwestorów. Oto kilka powszechnych struktur transakcji inwestycyjnych w startupach:

  1. Udziały Zwykłe (Common Stock): To najbardziej podstawowa forma kapitału, reprezentująca udziały właścicieli firmy. Inwestorzy mogą nabywać udziały zwykłe w ramach rundy finansowania. Warto zauważyć, że posiadacze udziałów zwykłych są ostatnimi w kolejce do otrzymania środków w przypadku likwidacji firmy.
  2. Udziały Preferencyjne (Preferred Stock): Inwestorzy otrzymują udziały preferencyjne, które dają im pewne przywileje, takie jak pierwszeństwo w wypłacie dywidendy czy pierwszeństwo w przypadku likwidacji firmy. Udziały preferencyjne mogą również zawierać inne klauzule ochronne i preferencyjne.
  3. Convertible Notes: To rodzaj długu, który może być przekształcony w udziały w określonych warunkach, najczęściej w ramach przyszłej rundy finansowania. Convertible notes są często stosowane na etapie seed, kiedy wartość firmy jest trudna do oszacowania.
  4. SAFE (Simple Agreement for Future Equity): Podobnie jak convertible notes, SAFE jest instrumentem prawnym, który reprezentuje zobowiązanie do przekształcenia w udziały w przyszłości. Jest bardziej prosty niż convertible notes i nie obejmuje odsetek ani terminów wygaśnięcia.
  5. Aktywa Zabezpieczające (Asset-Backed Securities): W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy startup posiada konkretną bazę aktywów (np. patenty, technologie), inwestycje mogą być zabezpieczone na tych aktywach.
  6. Inwestycje W Obligacje (Convertible Bonds): Forma długu, która może być przekształcona w udziały w określonych warunkach. Jest to hybrydowa struktura łącząca cechy długu i kapitału akcyjnego.
  7. Opcje Na Udziały (Stock Options): Niektórzy inwestorzy mogą otrzymać opcje na udziały w zamian za zainwestowane środki. Opcje te pozwalają inwestorowi nabyć udziały w przyszłości po określonej cenie.
  8. Własność W Długu (Debt with Equity Kickers): Inwestorzy udzielający pożyczek mogą uzyskać dodatkowe korzyści w postaci udziałów w firmie (equity kickers), co zwiększa ich potencjalny zwrot z inwestycji.

Struktury transakcji inwestycyjnych są elastyczne i mogą być dostosowywane do konkretnych potrzeb i warunków każdego przypadku. Wybór konkretnej struktury zależy od negocjacji między inwestorem a przedsiębiorcą oraz celów, jakie obie strony chcą osiągnąć w wyniku inwestycji.