Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak Narodowe centrum badań i rozwoju NCBiR pomaga startupom w Polsce?

Jak Narodowe centrum badań i rozwoju NCBiR pomaga startupom w Polsce?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest polską instytucją odpowiedzialną za wspieranie innowacyjności, badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w kraju. NCBiR oferuje różne programy wsparcia, granty i dotacje, z których mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i startupy. Oto kilka sposobów, w jakie NCBiR pomaga startupom w Polsce:

 1. Programy Innowacyjne:
  • NCBiR prowadzi różne programy innowacyjne, które wspierają przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, w tym te prowadzone przez startupy. Przykłady to programy BRIdge Alfa, BRIdge Beta czy InnoBaltica.
 2. Dotacje na Innowacje:
  • NCBiR udziela dotacji na innowacyjne projekty, które mają potencjał wpływu na rozwój gospodarczy kraju. Dotacje te mogą być dostępne również dla startupów.
 3. Wsparcie dla Startupów Technologicznych:
  • NCBiR angażuje się w wsparcie dla startupów technologicznych poprzez różne inicjatywy. Programy takie jak STARTER, preSTIGE czy KIK-INNOBIO to przykłady działań skierowanych do przedsiębiorstw nowo powstałych.
 4. Badania Stosowane:
  • NCBiR wspiera projekty badawcze o charakterze stosowanym, które mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii i innowacyjnych produktów.
 5. Wsparcie w Ochronie Własności Intelektualnej:
  • Centrum może pomagać w zakresie ochrony własności intelektualnej, co jest istotne dla startupów rozwijających nowe technologie czy produkty.
 6. Partnerstwo Publiczno-Prywatne:
  • NCBiR bierze udział w partnerstwach publiczno-prywatnych, które mogą wspierać przedsiębiorstwa w różnych obszarach, w tym w dziedzinie badań i rozwoju.
 7. Współpraca z Inwestorami:
  • NCBiR stara się ułatwiać współpracę między startupami a inwestorami, co może pomagać w pozyskiwaniu finansowania na rozwój.
 8. Programy Edukacyjne:
  • NCBiR oferuje także programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców i startupów, które mogą pomagać w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą.

Startupy zainteresowane uzyskaniem wsparcia od NCBiR powinny śledzić ofertę programów, konkursów i inicjatyw, które są ogłaszane przez tę instytucję. Ważne jest również zrozumienie warunków uczestnictwa, kryteriów wyboru oraz dostosowanie swoich projektów do wymagań danego programu.