Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak wygląda proces due diligence w inwestycjach Venture Capital?

Jak wygląda proces due diligence w inwestycjach Venture Capital?

Due diligence w kontekście inwestycji venture capital to proces gruntownego badania przedsiębiorstwa, które jest rozważane jako obiekt inwestycji. To kluczowy etap, który ma na celu ocenę ryzyka i potencjalnych korzyści związanych z inwestycją. Proces ten obejmuje analizę różnych aspektów przedsiębiorstwa, zarówno finansowych, jak i operacyjnych. Poniżej znajduje się ogólny zarys etapów procesu due diligence w inwestycjach venture capital:

 1. Badanie Finansowe:
  • Historia Finansowa: Analiza sprawozdań finansowych, zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz bilansu.
  • Prognozy Finansowe: Ocena planów biznesowych i prognoz finansowych przedsiębiorstwa.
 2. Analiza Biznesowa:
  • Model Biznesowy: Zrozumienie modelu biznesowego i jego trwałości.
  • Rynek i Konkurencja: Badanie rynku, analiza konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
 3. Badanie Aktywów i Zobowiązań:
  • Aktywa i Zobowiązania: Sprawdzenie aktywów firmy, a także zobowiązań finansowych i prawniczych.
 4. Badanie Techniczne:
  • Technologia i Własność Intelektualna: Ocena technologii używanej przez przedsiębiorstwo oraz analiza praw własności intelektualnej.
  • Bezpieczeństwo Informatyczne: Sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 5. Badanie Prawne:
  • Przegląd Umów: Analiza umów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak umowy z dostawcami, klientami i zatrudnionymi.
  • Prawa Własności: Ocena praw własności i związanych z nimi ryzyk.
 6. Badanie Zespołu Zarządzającego:
  • Zespoł Zarządzający: Ocena kompetencji, doświadczenia i składu zespołu zarządzającego.
 7. Badanie Klientów i Partnerów:
  • Relacje z Klientami: Ocena relacji z klientami i opinii na ich temat.
  • Relacje Partnerskie: Analiza relacji z partnerami biznesowymi.
 8. Zarządzanie Ryzykiem:
  • Identyfikacja Ryzyka: Określenie kluczowych ryzyk związanych z przedsiębiorstwem.
  • Plan Zarządzania Ryzykiem: Określenie planu zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami.
 9. Weryfikacja Prawna:
  • Przegląd Prawny: Konsultacja z prawnikami w celu zweryfikowania wszelkich kwestii prawnych.
 10. Finalna Decyzja:
  • Podjęcie Decyzji: Na podstawie wyników procesu due diligence inwestor podejmuje decyzję dotyczącą inwestycji.

Proces due diligence może się różnić w zależności od inwestora i rodzaju inwestycji, ale zazwyczaj obejmuje obszerne badanie, które pozwala inwestorowi na dokładne zrozumienie przedsiębiorstwa, w które zamierza zainwestować.