Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jak założyciel startupu może sprzedać swoje udziały inwestorowi kapitałowemu i opuścić spółkę?

Jak założyciel startupu może sprzedać swoje udziały inwestorowi kapitałowemu i opuścić spółkę?

Proces sprzedaży udziałów przez założyciela startupu inwestorowi kapitałowemu i opuszczenia spółki może być kompleksowy i wymaga zwykle pewnych etapów i umów. Oto ogólny przebieg tego procesu:

 1. Ocena Wartości Udziałów:
  • Przed rozpoczęciem negocjacji warto ocenić wartość udziałów w startupie. To może wymagać profesjonalnej wyceny firmy.
 2. Przygotowanie Dokumentacji Prawnej:
  • Zanim dokona się sprzedaży udziałów, konieczne jest przygotowanie stosownej dokumentacji prawnej, takiej jak umowa sprzedaży udziałów. Warto skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w transakcjach kapitałowych.
 3. Negocjacje Warunków:
  • W trakcie negocjacji definiuje się warunki sprzedaży, takie jak cena, terminy płatności, ewentualne ograniczenia dotyczące konkurencji po opuszczeniu spółki itp.
 4. Zgoda Wspólników:
  • W zależności od struktury korporacyjnej spółki, założyciel może potrzebować zatwierdzenia od innych wspólników lub organu zarządzającego.
 5. Podpisanie Umowy Sprzedaży:
  • Po uzgodnieniu warunków, strony podpisują umowę sprzedaży udziałów, w której określa się szczegóły transakcji.
 6. Przeprowadzenie Due Diligence:
  • Inwestor kapitałowy może przeprowadzić proces Due Diligence, czyli gruntowną analizę finansową i prawno-organizacyjną firmy, aby potwierdzić informacje przed dokonaniem transakcji.
 7. Zakończenie Transakcji:
  • Po zatwierdzeniu przez wszystkich zaangażowanych stron i spełnieniu warunków transakcji, następuje zakończenie transakcji, w tym przekazanie płatności.
 8. Opuszczenie Spółki:
  • Po sprzedaży udziałów założyciel opuszcza spółkę, a nowy inwestor staje się nowym wspólnikiem.
 9. Regulacja Formalności Prawnych:
  • Niezbędne jest dopełnienie wszelkich formalności prawnych związanych z opuszczeniem spółki, takich jak zatwierdzenie rezygnacji przez organy spółki.
 10. Rozważenie Klauzul Konkurencji (Opcjonalne):
  • W umowie sprzedaży udziałów może być zawarta klauzula konkurencji, która ogranicza możliwość założyciela zakładania konkurencyjnej firmy po opuszczeniu spółki.

Przed przystąpieniem do tego procesu, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalnymi doradcami prawnymi i finansowymi, aby zapewnić, że wszystkie aspekty transakcji są dokładnie rozważone i uregulowane zgodnie z obowiązującym prawem.