Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest i jak wyliczyć EBITDA w startupie?

Co to jest i jak wyliczyć EBITDA w startupie?

EBITDA to skrót od Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, co w polskim tłumaczeniu oznacza Zysk Przed Odsetkami, Podatkami, Amortyzacją i Deprecjacją. EBITDA to miara wydajności finansowej firmy, która eliminuje wpływ kosztów finansowych, podatków oraz amortyzacji i deprecjacji. W kontekście startupu, szczególnie w branży technologicznej, EBITDA może być używana do oceny zyskowności przedsiębiorstwa, pomijając pewne koszty, które mogą być specyficzne dla danego sektora.

Formuła EBITDA wygląda następująco:

EBITDA=Zysk operacyjny+Amortyzacja+Deprecjacja

Gdzie:

  • Zysk operacyjny (Operating Income): Oznacza zysk firmy przed uwzględnieniem kosztów odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Może być również nazywany zyskiem operacyjnym przed odsetkami i podatkami (EBIT).
  • Amortyzacja (Amortization): To proces rozkładania kosztów niematerialnych aktywów na okres ich eksploatacji. Przykłady obejmują wartość firmy, prawa patentowe czy oprogramowanie.
  • Deprecjacja (Depreciation): To proces rozkładania kosztów materialnych aktywów na okres ich używania. Przykłady to budynki, maszyny czy pojazdy.

W startupie EBITDA może być używane jako miara wydajności, ponieważ pomija wpływ kosztów związanych z obsługą zadłużenia (odsetki), opodatkowaniem oraz niektóre koszty niematerialne i materialne. Daje to inwestorom i zarządowi firmy lepszy obraz rentowności samej operacji biznesowej.

Warto jednak pamiętać, że EBITDA ma swoje ograniczenia i nie uwzględnia pewnych aspektów finansowych, takich jak zmiany w kapitale obrotowym czy koszty inwestycji. Dlatego zawsze ważne jest, aby korzystać z różnych miar i analizować dane kontekstowo, biorąc pod uwagę specyfikę branży i sytuacji firmy.