Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest i jak wyliczyć CAC w startupie?

Co to jest i jak wyliczyć CAC w startupie?

CAC (Customer Acquisition Cost) to miara, która określa koszty związane z pozyskaniem nowego klienta dla firmy, w tym w przypadku startupów. Wartość CAC jest kluczowym wskaźnikiem, który pomaga ocenić efektywność działań marketingowych i sprzedażowych w kontekście zdobywania nowych klientów. Oblicza się go przy pomocy odpowiedniej formuły.

Formuła CAC wygląda następująco:

CAC = Całkowite koszty pozyskania klienta / Liczba pozyskanych klientów

W praktyce, obliczając CAC, musisz uwzględnić wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem klienta, takie jak koszty kampanii marketingowej, wydatki na reklamę, koszty zespołu sprzedażowego, a także inne koszty, które można przypisać bezpośrednio do procesu pozyskiwania klientów. Całkowite koszty dzielisz przez liczbę pozyskanych klientów w danym okresie.

Przykład:

  • Całkowite koszty marketingowe i sprzedażowe w danym miesiącu: 10 000 zł
  • Liczba pozyskanych klientów w danym miesiącu: 100

CAC = 10000 zł / 100 = 100 zł

W tym przypadku CAC wynosi 100 złotych na pozyskanie jednego klienta.

Dobrze jest monitorować CAC na bieżąco, ponieważ pozwala to firmie zrozumieć, ile kosztuje zdobycie nowego klienta i jak te koszty ewoluują w czasie. Zbyt wysoki CAC w porównaniu do wartości klienta (LTV – Life Time Value) może być sygnałem, że strategia pozyskiwania klientów jest mniej efektywna lub że koszty są zbyt wysokie. Dlatego ważne jest analizowanie CAC w kontekście innych wskaźników i dostosowywanie strategii pozyskiwania klientów w zależności od uzyskanych danych.