Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jakie są strategie wyjścia (exit strategy) dla startupów?

Jakie są strategie wyjścia (exit strategy) dla startupów?

Strategie wyjścia (exit strategy) dla startupów odnoszą się do planów, w jaki sposób założyciele i inwestorzy zamierzają zrealizować swoje inwestycje, przekształcając udziały w gotówkę lub inne aktywa. Oto kilka powszechnie stosowanych strategii wyjścia:

 1. IPO (Initial Public Offering):
  • Jedną z najbardziej prestiżowych i widocznych form wyjścia z inwestycji w startup jest przeprowadzenie debiutu publicznego na giełdzie (IPO). W tym przypadku firma oferuje swoje akcje inwestorom publicznym. To umożliwia założycielom i inwestorom sprzedaż swoich udziałów na otwartym rynku.
 2. Akrywizycja (Acquisition):
  • W strategii akwizycji inny przedsiębiorca lub firma kupuje startup, dostarczając inwestorom środki finansowe lub akcje w zamian za udziały w firmie. To częsta forma wyjścia, szczególnie dla startupów, które stały się atrakcyjne dla większych graczy branżowych.
 3. Fuzja (Merger):
  • Fuzja polega na połączeniu dwóch firm w celu utworzenia nowej jednostki. Może to być strategia wyjścia, w której startup łączy się z inną firmą w celu wspólnego prowadzenia działalności na większą skalę lub zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.
 4. Wykup Managementowy (Management Buyout – MBO):
  • W MBO zespół zarządzający startupem (w tym założyciele) kupuje udziały od inwestorów, przejmując kontrolę nad firmą. To może być szczególnie atrakcyjna opcja, gdy założyciele chcą zachować kontrolę nad firmą, ale jednocześnie zrealizować część zysków z inwestycji.
 5. Secondary Sale:
  • W transakcji sekundarnej, inwestorzy sprzedają swoje udziały na rynku wtórnym, zazwyczaj inwestorom prywatnym lub funduszom sekundarnym. Założyciele mogą również sprzedać część swoich udziałów w takiej transakcji.
 6. Wykup Strategiczny (Strategic Buyout):
  • Inna firma wchodzi w partnerstwo strategiczne z startupem i nabywa większość jego udziałów. To może być spowodowane chęcią pozyskania konkretnej technologii, zespołu, klientów lub innego strategicznego atutu.
 7. Licencjonowanie lub Przejęcie Technologii:
  • W niektórych przypadkach firma może zdecydować się na sprzedaż lub licencjonowanie swojej kluczowej technologii bez przekazywania pełnej kontroli nad firmą.
 8. Wykup Przez Zespół Zarządzający (Management Buy-In – MBI):
  • W przypadku MBI zespół zarządzający z zewnątrz firmy nabywa kontrolę nad przedsiębiorstwem, najczęściej wspólnie z zewnętrznymi inwestorami.
 9. Wind-Down (Rozwiązanie):
  • W przypadku niepowodzenia biznesowego, startup może zdecydować się na rozwiązanie działalności, likwidację aktywów i zwrócenie pozostałych środków inwestorom.

Wybór strategii wyjścia zależy od wielu czynników, w tym celów założycieli, etapu rozwoju firmy, sytuacji rynkowej i preferencji inwestorów. Warto rozważyć strategię wyjścia już na etapie planowania biznesowego, ponieważ może to wpłynąć na decyzje strategiczne podczas rozwoju startupu.