Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Jakie tempo wzrostu jest atrakcyjne dla inwestorów?

Jakie tempo wzrostu jest atrakcyjne dla inwestorów?

Tempo wzrostu startupu, zwane również tempem wzrostu rocznego (CAGR – Compound Annual Growth Rate), jest jednym z kluczowych wskaźników, które inwestorzy biorą pod uwagę przy ocenie atrakcyjności inwestycji. Odpowiednie tempo wzrostu zależy jednak od wielu czynników, takich jak branża, etap rozwoju startupu, ryzyko inwestycji, a także oczekiwania inwestorów. Poniżej przedstawiam kilka ogólnych koncepcji dotyczących tempa wzrostu, które mogą być atrakcyjne dla inwestorów:

 1. Wysokie Tempo Wzrostu:
  • W wielu przypadkach, zwłaszcza w branżach technologicznych i innowacyjnych, inwestorzy preferują startupy o wysokim tempie wzrostu. Wskaźnik CAGR na poziomie co najmniej 20-30% lub więcej może być postrzegany jako atrakcyjny. Takie firmy mają potencjał zdobycia większej części rynku, zwiększenia wartości firmy i zwrócenia inwestorom znaczących zysków.
 2. Umiarkowane Tempo Wzrostu:
  • W niektórych branżach, zwłaszcza tych o bardziej stabilnym charakterze, umiarkowane tempo wzrostu może być uznawane za atrakcyjne. Dla firm działających w sektorach, gdzie stabilność i przewidywalność są kluczowe, tempo wzrostu na poziomie 10-20% rocznie może być akceptowalne.
 3. Specyfika Branżowa:
  • W niektórych branżach, takich jak biotechnologia czy technologie medyczne, tempo wzrostu może być niższe na początku ze względu na długotrwały proces badawczo-rozwojowy i przepisy regulacyjne. Inwestorzy zainteresowani tymi sektorami mogą być bardziej skłonni tolerować niższe tempo wzrostu na początku, oczekując większych zysków w przyszłości.
 4. Etap Rozwoju:
  • Etap rozwoju startupu również wpływa na oczekiwane tempo wzrostu. Firma we wczesnym etapie może mieć większe wsparcie inwestorów pomimo braku natychmiastowego zysku, podczas gdy firma w dojrzałej fazie musi często demonstrować bardziej stabilne i umiarkowane tempo wzrostu.
 5. Zyski vs. Wzrost:
  • Niektórzy inwestorzy mogą być bardziej zainteresowani firmami, które osiągają zyski nawet przy niższym tempie wzrostu. Dla nich rentowność może być równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż sam wzrost.
 6. Ryzyko Inwestycji:
  • Inwestorzy biorą pod uwagę ryzyko związane z daną inwestycją. W niektórych przypadkach, np. w startupach na wczesnym etapie, inwestorzy mogą być bardziej skłonni do tolerowania wyższego ryzyka i oczekiwać wyższego tempa wzrostu.

Ostateczna ocena atrakcyjności tempa wzrostu zależy od indywidualnych preferencji inwestorów, ich strategii inwestycyjnej, a także kontekstu rynkowego. Dlatego przedstawione powyżej wartości są ogólne, a inwestorzy indywidualni, fundusze venture capital i inne instytucje mogą mieć różne oczekiwania i preferencje dotyczące tempa wzrostu startupów.