Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Na co zwrócić uwagę przy wycenie udziałów w firmie technologicznej w modelu SaaS?

Na co zwrócić uwagę przy wycenie udziałów w firmie technologicznej w modelu SaaS?

Wycena udziałów w firmie technologicznej, zwłaszcza w modelu SaaS (Software as a Service), może być wyzwaniem ze względu na specyfikę tego sektora. Warto zauważyć, że wycena firm SaaS często opiera się na przewidywanych przepływach gotówkowych, wzrostowych wskaźnikach i innych specyficznych dla branży czynnikach. Poniżej przedstawiamy kilka kroków i metod, które można rozważyć przy wycenie udziałów w firmie technologicznej opartej na modelu SaaS:

 1. Metoda dochodowa (DCF):
  • W przypadku firm typu SaaS, metoda DCF jest często używana. Szacuje ona wartość przedsiębiorstwa, bazując na przyszłych przepływach gotówkowych. Projektuje się przyszłe przepływy gotówkowe i dyskontuje je do wartości bieżącej, uwzględniając stopę dyskontową.
 2. Wskaźniki finansowe SaaS:
  • Wielu inwestorów i analityków korzysta z specyficznych dla branży wskaźników, takich jak MRR (Monthly Recurring Revenue), ARR (Annual Recurring Revenue), Churn Rate, Customer Acquisition Cost (CAC), Lifetime Value (LTV) i inne. Wartości tych wskaźników wpływają na wycenę startupu.
 3. Porównanie z konkurencją:
  • Przegląd konkurencji i porównanie wskaźników finansowych oraz modelu biznesowego może dostarczyć punktu odniesienia do wyceny. Ocenia się, czy firma jest wyceniana na podobnym poziomie względem innych firm w tej branży.
 4. Model przychodów:
  • W procesie wyceny kluczowe jest dokładne zrozumienie modelu przychodów, czyli jak firma generuje zyski, jakie ma umowy abonamentowe, a także jaką posiada zdolność do utrzymania klientów. Subskrypcje miesięczne w SaaSach wpływają na stabilność przepływów gotówkowych.
 5. Szacowanie wartości klienta (CLV):
  • Określenie wartości życiowej klienta jest ważne, zwłaszcza gdy firma ma rozbudowany model subskrypcji. CLV mierzy, ile dany klient przyniesie wartości dla firmy na przestrzeni czasu, co wpływa na wartość przedsiębiorstwa.
 6. Przewidywany Wzrost:
  • Wzrost jest kluczowy dla firm SaaS, dlatego prognozy wzrostu firmy, a także ogólnego rynku SaaS, mogą być istotnymi czynnikami w wycenie udziałów.

Warto zauważyć, że wycena startupów typu SaaS często obejmuje pewną dozę niepewności ze względu na szybkie zmiany w technologii, konkurencję i dynamiczny charakter rynku. Dlatego też współpraca z ekspertami finansowymi i analitykami specjalizującymi się w branży mogą być korzystne przy przeprowadzaniu skomplikowanych wycen.