Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Na czym polega inwestycja „Convertible Note”?

Na czym polega inwestycja „Convertible Note”?

Inwestycja Convertible Note to forma finansowania, która jest często wykorzystywana w wczesnych fazach rozwoju startupów. Polega na udzieleniu przez inwestora startupowi pożyczki, która w przyszłości może zostać zamieniona na udziały w spółce w ramach kolejnej rundy finansowania. Poniżej znajdują się kluczowe elementy inwestycji Convertible Note:

 1. Pożyczka Zamiast Bezpośrednich Udziałów:
  • W ramach inwestycji Convertible Note, inwestor udziela startupowi pożyczki zamiast bezpośrednio nabywać udziały w firmie.
 2. Brak Wyceny na Początku:
  • Jednym z głównych elementów Convertible Note jest to, że na początku inwestycji nie jest dokonywana pełna wycena startupu. Unika to konieczności ustalania precyzyjnej wartości firmy we wczesnej fazie, kiedy może to być trudne.
 3. Zamiana na Udziały w Przyszłości:
  • Pożyczka udzielona poprzez Convertible Note ma być zamieniona na udziały w firmie w określonych warunkach. Te warunki zazwyczaj obejmują kolejną rundę finansowania, w której dokonuje się wyceny firmy.
 4. Runda Finansowania Jako Punkt Zamiany:
  • Najczęściej punktem zamiany Convertible Note na udziały jest kolejna runda finansowania. Wówczas inwestor może zdecydować się na zamianę pożyczki na udziały zgodnie z ustalonym współczynnikiem zamiany.
 5. Premia dla Inwestora:
  • W ramach Convertible Note inwestorowi często przysługuje pewna premia za wcześniejsze zainwestowanie kapitału, co stanowi rekompensatę za podjęcie większego ryzyka.
 6. Ochrona przed Rozwodnieniem:
  • Convertible Note może zawierać klauzule chroniące inwestora przed ewentualnym rozwodnieniem, które może wystąpić w wyniku późniejszych rund finansowania.
 7. Czas Trwania Pożyczki:
  • Convertible Note ma określony okres trwania, po którym inwestor musi zdecydować się na zamianę pożyczki na udziały lub na zwrot pożyczonej kwoty.

Inwestycje Convertible Note są stosunkowo elastycznym instrumentem finansowym, umożliwiającym startupom pozyskanie kapitału w fazie, gdy precyzyjna wycena może być trudna. Dla inwestorów stanowią one sposób na zaangażowanie się we wczesne etapy rozwoju firmy z potencjalnie korzystnymi warunkami zamiany pożyczki na udziały w przyszłości.