Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Na czym polega wycena udziałów w startupie?

Na czym polega wycena udziałów w startupie?

Wycena udziałów firmy jest procesem określenia wartości całego przedsiębiorstwa lub jego części (zwanej kapitałem akcyjnym), która jest reprezentowane przez udziały. Wycena jest kluczowym elementem wielu transakcji biznesowych, takich jak inwestycje, fuzje, przejęcia, a także przy alokacji udziałów w przypadku spółek z udziałowcami.

Oto kilka podstawowych metod wyceny udziałów przedsiębiorstwa:

 1. Metoda dochodowa
  DCF (Discounted Cash Flow): ta metoda opiera się na przyszłych przepływach gotówkowych, jakie przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować. Prognozy przepływów gotówkowych są dyskontowane do wartości bieżącej, aby uwzględnić czasową wartość pieniądza.
 2. Metoda porównawcza
  Porównanie rynkowe: przedsiębiorstwo jest porównywane z innymi podobnymi firmami na rynku. Kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak stosunek cena/zysk (P/E), cena/dochód (P/S), czy cena/zysk operacyjny (EV/EBITDA), są analizowane w celu ustalenia adekwatnej wyceny.
 3. Metoda aktywów
  Wycena majątku netto: w tej metodzie wartość netto majątku firmy (aktywa minus zobowiązania) stanowi podstawę wyceny udziałów.
 4. Metoda zdyskontowanych wskaźników rynkowych
  Porównanie wskaźników rynkowych: wartości rynkowe przedsiębiorstw są porównywane na podstawie różnych wskaźników, takich jak P/E czy EV/EBITDA, a następnie stosowane są do przedsiębiorstwa w fazie wyceny.
 5. Metoda oparta na przychodach lub marżach
  W tej metodzie przyjmuje się pewną wielkość przychodu lub marży i mnoży ją przez odpowiednią wartość, aby uzyskać szacunkową wartość przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że różne metody wyceny mogą prowadzić do różnych wyników. Często stosuje się kombinację różnych metod w celu uzyskania bardziej kompleksowej i wiarygodnej wyceny. Wycena przedsiębiorstwa jest zarówno sztuką, jak i nauką, wymaga uwzględnienia wielu czynników, a także elastyczności w zależności od kontekstu transakcji. Ponadto, rynek i sytuacja gospodarcza mogą wpływać na wartość przedsiębiorstwa. W związku z tym, współpraca z ekspertami finansowymi lub doradcami ds. wyceny jest zalecana przy bardziej skomplikowanych transakcjach.